Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Měření hluku v okolí dolu Turów pokračují. Kraj zná další výsledky

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 11. 12. 2023 16:21
  • Sociální
  • Turów

Sdílet článek

Z výsledků čtvrtého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž (40 dB). Průměrná hodnota akustického tlaku za uvedené měřící období byla na měřicím místě v obci Uhelná - 37,0 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 38,4 dB (v rámci třetího letošního měření byly zjištěny tyto hodnoty: v obci Uhelná - 35,0 dB a v obci Oldřichov na Hranicích - 35,4 dB).

V rámci čtvrtého letošního kola monitoringu však došlo ve dvou případech k prokázanému významnému překročení hygienického limitu pro nejhlučnější hodinu LAeq,1h (tj. po odečtení nejistoty), a to 1x na místě měření v obci Uhelná v noci z 24. 9. na 25. 9. 2023 (42,9 dB) a 1x na  místě měření v obci Oldřichov na Hranicích v noci z 24. 9. na 25. 9. 2023 (44,8 dB). Z analýzy časového průběhu hladin akustického tlaku A na všech místech měření a objektivně zjištěné směrovosti zdroje hluku jednoznačně vyplývá, že zdroj nadlimitního hluku na obytném území ČR pocházel z jihozápadní části dolu Turów.

Protokol z měření v příloze. 

  • Turów - protokol ze 4. měření hluku (.pdf)
    12 MB
    11. 12. 2023 16:24

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky