Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Měření hluku v okolí dolu Turów pokračují. Kraj zná výsledky za první půlrok letošního roku

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 18. 07. 2023 09:28
  • Rozvoj
  • Turów

Sdílet článek

Kraj se seznámil s výsledky měření hluku v okolí dolu Turów za první půlrok letošního roku. Z výsledků prvního letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž (40 dB). Průměrná hodnota akustického tlaku za uvedené měřící období byla na měřicím místě v obci Uhelná – 37,2 dB a v obci Oldřichov na Hranicích – 34,2 dB (v rámci posledního loňského měření byly zjištěny tyto hodnoty: v obci Uhelná – 35,2 dB a v obci Oldřichov na Hranicích – 34,7 dB).

V rámci prvního letošního kola monitoringu však došlo v jednom případě k prokázanému významnému překročení hygienického limitu pro nejhlučnější hodinu LAeq,1h (tj. po odečtení nejistoty) na místě měření v obci Uhelná, a to v noci z 18. 4. na 19. 4. 2023 (45,3 dB). Z analýzy časového průběhu hladin akustického tlaku A na všech místech měření a objektivně zjištěné směrovosti zdroje hluku jednoznačně vyplývá, že zdrojem nadlimitního hluku na obytném území ČR byla technologie Dolu Turów. V souladu s uzavřenou mezivládní dohodou bude oslovena polská strana s žádostí o vysvětlení a zjednání nápravy (přijmutí vhodných opatření) tak, aby se tato situace v budoucnosti již neopakovala.

Na vybraných měřících místech se zároveň uskutečnilo (ve dnech 19.–26. 6. 2023) druhé letošní měření hluku, během kterého nebylo zjištěno překročení žádných hlukových limitů.

Měření hluku, které na schválených lokalitách v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (Národní referenční laboratoř pro komunální hluk), se uskutečnilo v období 17.–25. 4. 2023, a to vždy v noční době od 22:00 do 6:00.

Výsledky měření jsou v příloze.

  • Turow hluk 1.kolo 2023 (.pdf)
    11 MB
    18. 07. 2023 09:31

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky