Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Měření hluku v okolí dolu Turów pokračují. Kraj zná výsledky za rok 2023

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 04. 03. 2024 12:54
  • Sociální
  • Turów
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě předložil závěrečnou zprávu o hluku z dolu Turów za rok 2023. Celkem se uskutečnilo 5 týdenních měření v průběhu celého loňského roku, a to v časech od 22 hodin do 6 hodin.

Hodnocen byl celý časový interval měření, tj. včetně veškerého rušení, a také vybrané bloky − časové intervaly měření s nejmenším, i když nenulovým, rušením zdroji hluku pozadí. V obou případech byly vyhodnocovány akustické veličiny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T, a procentní hladiny LA10, LA90, LA99. Ve vybraných blocích byla vyhodnocena také hladina LAeq,1h a LA90avg,1h pro nejhlučnější hodinu, pokud došlo k překročení hygienického limitu hluku.

S ohledem na mezivládní jednání s polskou stranou byla jako hlavní kritérium hodnocení zvolena veličina LAeq,1h, jejíž hygienický limit je upraven českým právním předpisem − nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, ve znění pozdějších předpisů.

Dlouhodobé hodnoty sledovaných veličin v jednotlivých kolech i za celou dobu monitoringu byly stanoveny jako průměrné časově vážené hodnoty. K prokazatelnému překročení limitní hodnoty LAeq,1h = 40 dB došlo v 1. a 4. kole monitoringu, a to ve 3 případech. Celkové dlouhodobé hodnoty LAeq,T i LA90avg stanovené v blocích s nejmenším rušením nepřekračují hodnotu 40 dB.

 

Celá analýza je k dispozici v příloze.

  • Závěrečná zpráva 2023 (.pdf)
    15 MB
    04. 03. 2024 13:02

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky