Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Město chce převzít dopravní hřiště, kraj o tom uvažuje

07. 01. 2013

 

Některá města v Libereckém kraji negativně vnímají skutečnost, že Dětské dopravní hřiště v Liberci patří Libereckému kraji. O svá dopravní hřiště se totiž jiná města, v kraji jich je deset, musí starat sama.

Na úvod debaty mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem o kompetencích zazněl oficiální návrh města na převedení libereckého dopravního hřiště pod SML. Tento návrh zahajuje diskuzi o nadměstských službách poskytovaných Libercem obyvatelům celého kraje.

„Je první konkrétní krok k vymezení si pozic. Je jasné, že Dětské dopravní hřiště v Liberci slouží takřka bez výjimky libereckým dětem. Ostatní města v kraji si svá dopravní hřiště řeší také sama a v rámci svých rozpočtů. Naproti tomu dál pokračují jednání o financování nadměstských služeb, zejména kojeneckého ústavu, divadel a zahrad,“ vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

„Prohlášení Statutárního města Liberec vnímáme jako velmi vstřícný krok, o kterém budeme jistě uvažovat. Kraj je připraven i na jednání o financování dalších nadregionálních institucích, o kterých se zmínil náměstek primátorky, ale jen do možností krajského rozpočtu. Obdobné jednání o financování například domovů důchodců chceme vést i s dalšími městy a obcemi našeho kraje," reagoval hejtman.

Dopravní hřiště by mohla mít podle náměstka primátora ve správě Městská policie Liberec, která by tak rozvinula preventivní a školící činnost. Liberec má v plánu zřízení školícího centra pro strážníky, což by výrazně ulehčilo systém povinného vzdělávání strážníků MP Liberec a okolních měst a obcí. Strážníci totiž musí v současné době na povinná školení dojíždět mimo Liberecký kraj a to se prodražuje mj. na osobních nákladech. Budoucí akreditované školicí středisko by mohlo sloužit strážníkům z okolních měst a obcí.

Liberecké dopravní hřiště nebylo jako jediné dopravní hřiště v minulosti bezplatně převedeno z Centra služeb pro silniční dopravu na město. Jeho majitelem byla Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec a systematickou dopravní výchovu prováděla Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec.

Hlavním důvodem pro zakoupení DDH byla podle předchozího vedení kraje potřeba rekonstrukce stávajícího objektu a jeho vybavení, neboť objekt byl vybudován v roce 1972 a stav již neodpovídal potřebám moderní formy výuky dopravní výchovy.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588