Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou chystá bohatý kulturní program

19. 10. 2009
[id:8929|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Povídání o hradech a zámcích Českého ráje.

Milovníky historických záhad a pověstí jistě zaujme přednáška s promítáním paní Jitky Kottkové z Veselé nazvaná „Povídání o zajímavostech hradů a zámků Českého ráje“. Dlouholetá průvodkyně posluchačům populární formou přiblíží slavné, ale i pohnuté osudy Hrubé Skály, Valdštejna, Trosek a Hrubého Rohozce. Akce je vhodná i pro školní mládež a koná se ve vstupní hale muzea v úterý 27. října 2009 od 17 hodin. Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají o tuto problematiku. Vstupné dobrovolné.

Co přinesl archeologický výzkum zámku?

V prostorách vstupní haly muzea  ve čtvrtek 22. října od 17 hodin proběhne další zajímavá přednáška spojená s promítáním. Radek Novák ze Dvora Králové nad Labem seznámí veřejnost touto formou s prvními výsledky archeologického výzkumu předcházejícímu právě probíhající rekonstrukci lomnického zámku. Pan Novák pověřený tímto výzkumem také shrne dosavadní poznatky o vývoji tohoto panského sídla a jeho zázemí od počátků do nedávné minulosti. Časový rozsah zahrne jak fázi gotické košíkovské tvrze, tak i renesančního valdštejnského a morzinovského barokního zámku, ale i období, kdy majiteli byli místní živnostníci. Přednášku doplní velké množství obrazového materiálu, plánů, fotografií nálezů a nálezových situací, historických snímků objektu, maleb, rytin, vedut a počítačově vytvořených modelů. Některé z historických dokumentů budou lomnické veřejnosti představeny zcela poprvé.

Nedílnou součástí přednášky bude i diskuse s veřejností na dané téma a praktické ukázky archeologických nálezů,  především povrchových sběrů pracovníků lomnického muzea.

Není bez zajímavosti, kdo všechno se bude podílet na odborném zdokumentování nových poznatků z archeologického výzkumu lomnického zámku. Jejich základní zpracování a evidenci provede Muzeum Českého ráje v Turnově pod vedením PhDr. Jana Prostředníka, dr. Petr Šída z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni zpracuje kamennou štípanou industrii ze střední doby kamenné, která dokazuje pravěké osídlení Lomnicka před více jak devíti tisíce lety. Díky těmto nálezům v řádu desítek kusů je nutno pozměnit dějiny regionu. Nálezy organických makrozbytků provede dr. Jan Novák z Roudnice nad Labem, analýzu kostí dr. Zdeňka Sůvová ze Západočeské univerzity v Plzni, dendrologické datování Ing. Tomáš Kincl a k určení keramických artefaktů přispějí doktoranti Karlovy univerzity. Pod stavebně-historickým průzkumem je podepsán doc. František Gabriel z České Lípy.

Pořadatelé srdečně zvou všechny občany, kteří se zajímají nejen o současné dění v našem městě, ale i o bohatou minulost. Výtěžek ze vstupného dobrovolného bude věnován na výrobu třírozměrného modelu středověké lomnické tvrze vyhotovené dle nejnovějších poznatků. Jan Drahoňovský

 

Výstava Daniela Jiřičky – Geremuse.

 Pracovníci městského muzea srdečně zvou kulturní veřejnost na v pořadí druhou samostatnou prodejní výstavu lomnického výtvarníka Daniela Jiřičky – Geremuse pořádanou k autorovu životnímu jubileu. Vernisáž se koná již v tradičním nedělním dopoledním čase 1. listopadu v 10 hodin. Výstavu úvodním slovem zahájí farář Aleš Jaluška, s kulturním programem se představí místní pěvecký sbor Bořivoj.

Daniel Jiřička – Geremus se narodil 12. prosince 1969 v Jičíně, jeho domovem je však Lomnice nad Popelkou, kde dlouhodobě žije a tvoří. V autorově ateliéru vznikla již celá řada pozoruhodných prací. Přes své mládí vytvořil rovné dvě desítky, mezi nimiž nechybí jak realisticky pojatá zátiší, tak také portréty. Těžiště Geremusovy tvorby však představují až bizardní náměty ovlivněné v mnohém výtvarnými projevy jeho velkých vzorů – Salvátora Dalího a lomnického malíře Josefa Kábrta. Zároveň však hledá i svoje vlastní výrazové prostředky. Intenzivně se malování věnuje od roku 1995 a může se již pochlubit účastí na několika společných výstavách jak u nás, tak i v zahraničí (Jilemnice, Nová Paka, Trutnov, Pardubice, Praha, Melbourne a Walbrzych). Řada jeho prací visí v soukromé galerii rakouského sběratele výtvarného umění a zároveň také velkého Jiřičkova obdivovatele Erika Iselbachera. Jedno z nejzdařilejších autorových děl nazvané „Parabiliár“ zdobí lomnickou galerii oblastních výtvarníků. Jiřičkův talent, sice neškolený, ale zřetelný, dává tušit, že ještě neřekl své poslední slovo. Doufáme tak, že nás, pokud jde o výtvarný projev, i nadále něčím pozoruhodným ještě mile překvapí. Současnou výstavu si můžete prohlédnout až do 22. listopadu.

Lovec a cestovatel Oldřich Horák v muzeu podruhé – tentokrát o Aljašce

Cyklus podzimních přednášek doplní již druhé setkání s myslivcem, cestovatelem a lovcem panem Oldřichem Horákem ze Žďáru u Kumburku nazvané „Povídání o Aljašce“. V úvodu přednášky autor krátce přiblíží krátkou, ale pohnutou historii a současnost tohoto, pro nás odlehlého koutu země, dále zmíní tradice a zvyky místních domorodců a nebudou chybět ani autorovy osobní a lovecké zážitky. Akce se koná na den sv. Huberta – patrona myslivců (jednalo se o belgického hraběte žijícího v 8. století, který byl vášnivých lovcem a později se dal na pokání v jednom z místních klášterů) - v úterý 3. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Přednášku obohatí také ukázky výjimečných loveckých trofejí, které v budoucnu budou tvořit součást stálé expozice naší instituce. Vstupné dobrovolné bude věnováno na tento záměr.

 

Herec Jiří Krytinář v lomnickém muzeu.

V sobotu 14. listopadu od 17 hodin se ve vstupní hale muzea koná prezentace nové knihy filmového a divadelního herce Jiřího Krytináře nazvané „Dívám se vzhůru“ s podtitulem „Veselé vyprávění z divadelních a filmových šaten, též ze života“. V publikaci autor čtenáře seznamuje se svými zážitky s řadou svých kolegů, ať už se jedná o herce Menšíka, Hrušínského, Rösnera či Danu Medřickou nebo nechává také částečně poodhalit své soukromí.

Filmografie Jiřího Krytináře se skládá z více jak 80 titulů českých i zahraničních filmů především komediálního charakteru. Zcela poprvé před kamerou stál v roce 1969. Za všechny jmenujme např. pohádky Tři oříšky pro Popelku, Kouzelný měšec, Třetí princ, Tři veteráni, dále seriály Arabela a Hospoda. Vystupoval také ve filmech Dívka na koštěti, Fešák Hubert, Amadeus a Báthory a v mnohých jiných. Vedle filmu též hostoval na divadelních prknech a to v Národním divadle, v Divadle bez Zábradlí, v Karlíně a ve Státní opeře.

Vystoupení herce Jiřího Krytináře v lomnickém muzeu bude zakončeno besedou a autogramiádou. Knižní novinku „Dívám se vzhůru“ si budete moci zakoupit přímo na místě. Vstupné 30,- Kč. Vzhledem k očekávanému většímu zájmu ze strany veřejnosti o tento výjimečný pořad doporučujeme zakoupit vstupenku v předprodeji v kanceláři muzea.

 Připravujeme:

Na měsíc listopad připravujeme koncert souboru Collegium musicum Český ráj na sobotu 21. listopadu od 17 hodin

 

Přehled akcí :

1. čtvrtek 22. října 2009 v 17 hodin ve vstupní hale muzea

 

    Přednáška s promítáním Mgr. Radka Nováka – o archeologickém výzkumu týkající se gotické košíkovské tvrze, renesančního valdštejnského a barokního morzinovského zámku v Lomnici nad Popelkou. Vstupné dobrovolné bude použito na výrobu třírozměrného modelu tvrze.

 

 

2. úterý 27. října 2009 od 17 hodin ve vstupní hale muzea

 

     Povídání průvodkyně Jitky Kottkové z Veselé – na téma: Báje, pověsti a zajímavosti hradů a zámků Českého ráje. Vstupné dobrovolné.

 

 

3. 1. 11. – 22. 11. 2009Výstava obrazů lomnického výtvarníka Daniela Jiřičky – Geremuse

 

     Slavnostní vernisáž se koná v neděli 1. 11. 2009 v 10 hodin, úvodní slovo – Aleš Jaluška, farář, v kulturní části programu se představí pěvecký soubor Bořivoj. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

 

4. úterý 3. listopadu 2009 od 17 hodin ve vstupní hale muzea

 

    Přednáška cestovatele a lovce Oldřicha Horáka ze Žďáru u Kumburku

Nazvané „Povídání o Aljašce“ – pan Ol. Horák pohovoří o historii a současnosti této země, o tradicích a zvycích místních domorodců, o svých osobních i loveckých zážitcích. Akce se koná na den sv. Huberta – patrona myslivců. Vstupné dobrovolné bude věnováno na zřízení stálé expozice loveckých trofejí, které muzeu pan Horák věnuje.

 

5. sobota 14. listopadu 2009 od 17 hodin ve vstupní hale muzea

 

    Jiří Krytinář – „Dívám se vzhůru“ – prezentace nové knihy spojená s besedou a autogramiádou filmového a divadelního herce. Vstupné 30,- Kč, předprodej v kanceláři muzea.

 

6. 29. 11. 2009 – 6. 1. 2010VIII. Výstava betlémů

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302