Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově začal

08. 09. 2008
[id:6921|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Již 5. ročník sympozia pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Petra Skokana se koná ve dnech 8.-14.9. 2008. Doposud se přihlásilo 59 účastníků z 13 zemí světa (Česká republika, Německo, Rusko, Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko, Estonsko, Lotyšsko, Belgie, Holandsko, Norsko, Korea, USA).

Cílem sympozia je vyvolávání podnětů k nové tvorbě v rytém skle a diskuze o možnostech její realizace, její současnosti i budoucnosti, dále obnovování starých a vytváření nových kontaktů, a získávání nejlepších odborníků v oboru z celého světa pro tuto myšlenku.

Výtvarníci a rytci mají program již tradičně rozdělen do tří základních částí - na program pracovní, kulturní a odborný.

Pracovní program realizují společně se studenty sklářských škol v dílnách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Kromě práce v rytecké dílně se konají 3 workshopy, zaměřené na tradiční glyptiku-šperk, tisk na textil a již tradiční vitrografii. Další část sympozia bude tvořit program doplňkový, zahrnující návštěvy sklářských firem, ateliérů a dílen v Kamenickém Šenově a okolí. Jeho součástí budou kulturní a společenské akce, z nichž některé jsou přístupné i veřejnosti - koncert pěveckého sboru Camella z Nového Boru v kostele sv.Jana Křtitele (úterý 9.9. v 19.00 hod.), Den otevřených dveří ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (úterý 9.9., 9.00-17.00), panelová diskuze o současnosti a budoucnosti rytého skla u nás a ve světě (středa 10.9., 19.00-20.30, Kulturní, literární a vzdělávací centrum), sklářský jarmark s programem na Panské skále (projekt v rámci EHD nazvaný „Panská skála a sklo – poklad v srdci Evropy“, pátek 17.00 – 22.00 h.).

Odborná část bude zahrnovat prezentaci vlastní autorské tvorby v průběhu úterního odpoledne, středeční panelovou diskuzi a páteční celodenní simultánně tlumočený seminář, při němž účastníci, odborná veřejnost a pedagogové a vybraní studenti sklářských škol vyslechnou přednášky a krátké příspěvky významných lektorů, odborných pracovníků muzeí, sběratelů, i svých kolegů. Finálním výstupem sympozia budou 3 výstavy – výstava prací účastníků sympozia, výstava prací Franze Wendlera, výstava prací z tzv. studentského programu. Pro účastníky sympozia byly vyhlášeny dvě ceny: Cena České sklářské společnosti“ a „Cena zámku Bezdružice“. Cena ČSS bude udělena tvůrci za výrobek, který využije nových technik, zvyšujících produktivitu práce, umožňujících vytváření nových atraktivních dekorů a výrobků, odlišujících se od klasických vzorů. Cena zámku Bezdružice je určena všem účastníkům sympozia v souladu s jeho základní ideou „vyvolávat podněty k nové tvorbě v oboru rytí skla“. V době přípravy sympozia byla vyhlášena soutěž pro návštěvníky sklářského muzea o nejlepší návrh na rytou vázu. Vybrané dva nejlepší návrhy -oba nakreslily děti ve věku 11 let-  byly realizovány místními rytečkami Janou Švandrlíkovou a Lenkou Petříkovou a návštěvníkům muzea budou představeny v rámci výstavy děl účastníků sympozia, která společně s výstavou „Pocta Franzi Wendlerovi“ potrvá od neděle 14. září do 31.10.2008.

Sympozium pořádá Sdružení sympozia rytého skla ve spolupráci s Městem Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Sklářským muzeem, Sklářským ateliérem Petra Ratha v Kamenickém Šenově, Českou sklářskou společností a Agenturou Karolina. Finančně podpořeno bylo Nadací Preciosa, Česko-německým fondem budoucnosti (výstava Franze Wendlera), Libereckým krajem, Městem Kamenickým Šenovem, UJEP Ústí n/L., k dalším sponzorům patří firmy Sklářský ateliér Petra Ratha v Kamenickém Šenově, Moser Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor,  Czech Tourism, J. & L.Lobmeyr GmbH Vídeň, VID Bohemia, Polpur, TGK Skalice, Ajeto Lindava, MEA Nový Bor, Adem Prácheň, Severosklo s.r.o.Kamenický Šenov, Jílek 1905 s.r.o. Kamenický Šenov.

 

Další informace : Helena Braunová

jednatelka Sdružení Sympozia rytého skla

ředitelka Sklářského muzea Kamenický Šenov

Kontakt:                                               tel./fax: 487 761 500

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302