Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Od 20. dubna bude Krajský úřad Libereckého kraje opět otevřen, nadále ale upřednostňuje písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobní návštěvou 

10. 03. 2020

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje v souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 č. 399 k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 rozhoduje o opětovném zavedení úředních hodin Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Nadále krajský úřad upřednostňuje písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobní návštěvou klientů úřadu.

Provozní podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje:

  • osobní návštěva klienta na úřadě bude umožněna pouze po telefonické domluvě s příslušným úředníkem nebo jeho zástupcem, a to dle pokynů zaměstnanců kontaktního centra
  • klienti bez přítomnosti úředníka vyřizujícího agendu nebudou vpuštěni za recepci úřadu
  • omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou dobu
  • při vstupu do budovy je každý povinen dodržovat odstup 2 metrů
  • povinnost využít umístěný stojan pro dezinfekci rukou
  • povinné využití ochranných prostředků dýchacích cest
  • klient nesmí vstupovat do úřadu v případě, že pociťuje příznaky respiračního onemocnění
  • k jednání budou využívána provizorně zřízená pracoviště ve vestibulu sídla kraje

Pro kontakt jsou veřejnosti k dispozici tyto kontaktní údaje Krajského úřadu Libereckého kraje:

kontaktní centrum: 485 226 111, email: kc@kraj-lbc.cz

podatelna: podatelna@kraj-lbc.cz

datová schránka Libereckého kraje ID c5kbvkw 

poštovní adresa U Jezu 642/2a , 461 80  Liberec 2

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 307