Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mimořádným bodem programu jednání byla informace o aktuální situaci ohledně Státní vědecké knihovny

06. 09. 2001
[id:56|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Až na závěr skoro dvanáctihodinového včerejšího jednání Rady Libereckého kraje se dostal mimořádný bod programu jednání - informace o aktuální situaci ohledně Státní vědecké knihovny v Liberci. K tomuto bodu jednání byla radou kraje přizvána současná ředitelka SVK Mgr. Věra Vohlídalová. V současné době je v knihovně prováděna Finančním úřadem Liberec kontrola. Poslední kontrola probíhala při stavbě knihovny probíhala v roce 1997 ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž, jehož správní řízení trvalo skoro celý rok a skončilo v červenci 1997 a nenalezlo větších pochybení ze strany investora stavby - knihovny. Radní kraje včera jednomyslně vyjádřili stanovisko kraje, které kontrolu správnosti postupů investora stavby považuje za věcí ministerstva kultury a vyčká výsledků současného šetření Finančního úřadu v Liberci. "Pro kraj je nejdůležitější, aby stavba knihovny byla finančně vypořádána. Knihovna tady stojí, a jestliže existují pochybení ze strany investora, nechť jsou prokázána," tvrdí hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík.
Zároveň s tímto bodem rada kraje jednala o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky knihovny. Výběrové řízení nebylo dokončeno a bude prodlouženo z důvodu toho, že se nepřihlásili vhodní kandidáti, kteří by splňovali nároky na tento post. Současná ředitelka knihovny Mgr. Věra Vohlídalová odchází na vlastní žádost k 30.9.2001 do starobního důchodu. Rada kraje proto pověřila od 1.10.2001 na dobu neurčitou vedením knihovny s právem a povinnostmi statutárního zástupce Mgr. Dagmar Sýkorou, dlouholetou pracovnici knihovny a v současné době vedoucí oddělení katalogizace a správy fondu SVK.