Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ministerstvo kultury podpořilo další etapu restaurování skleněných negativů firmy Ginzkey

24. 10. 2022

Pozoruhodná kolekce skleněných negativů vratislavické firmy Ignaz Ginzkey se nalézá ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Vloni se muzeu podařilo získat finanční obnos na restaurování skleněných negativů firmy Ignaze Ginzkeye, nemalou částkou přispěl i liberecký městský obvod Vratislavice nad Nisou. Podporu získalo muzeum také letos.

V roce 2021 bylo ze sbírek muzea vybráno 35 skel, která šla do rukou restaurátorky. Letos bylo připraveno 60 skleněných negativů s želatinovou citlivou vrstvou o různých rozměrech. Ty nejmenší jsou o rozměru 6,5 x 9 centimetrů, ty největší měří 24 x 30 centimetrů. Na cestu byla skla pečlivě zabalena do papírových obálek a poté do speciálních archivačních krabic.

„Jedná se o další část sbírek, která projde restaurováním. A pro Liberečany je jistě zajímavé, že se jedná o téma, které se města bezprostředně týká. Severočeské muzeum je velmi aktivní a využívá všech příležitostí k získání grantů, které pomáhají dát rozsáhlé sbírky do pořádku. A i když se vlastně jedná o zlomky toho, co je ještě potřeba, moc kolegům z muzea a řediteli Jiřímu Křížkovi za tuto iniciativu děkuji,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

K nejzajímavějším motivům skleněných negativů bezesporu patří hned vedle vyobrazení vratislavické vodárenské a zauhlovací věže včetně její výstavby také podrobné zachycení honosného bydlení a vybavení interiérů vily, v níž část rodiny Ginzkey bydlela. Jedná se především o luxusně zařízené společenské místnosti jako jídelny, salónky, případně pracovny.

Část snímků zachycuje záběry na továrnu a hlavní správní budovu firmy Ginzkey. Nechybí ani reprodukce návrhů dobové produkce koberců, mezi skly je též návrh na koberec od Alfonse Muchy. Na několika málo negativech jsou k vidění příslušníci rodiny Hübnerovy a Halbigovy z Vratislavic nad Nisou, je pravděpodobné, že tuto část snímků pořídil jejich rodinný příslušník, který byl u firmy Ginzkey dlouhodobě zaměstnán. „Pro muzejní potřeby pracujeme s informací, že autorů snímků bylo více, předpokládáme dva, jedním z nich byl nejspíš pan Halbig, druhým mohl být nějaký místní fotograf, například Hiebel. Doufáme, že s pomocí městské části Vratislavice a různých kontaktů na vratislavické patrioty i rodáky se dřív nebo později podaří identitu fotografů vypátrat,“ upřesnila kurátorka sbírek Anna Dařbujanová.

Všech 60 skleněných negativů se do Severočeského muzea vrátí před Vánoci. Po jejich restaurování bude následovat citlivá fotodokumentace a digitalizace.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324