Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se sešel se zástupci krajských samospráv

Ministr práce a sociálních věcí  Petr Šimerka se sešel se zástupci krajských samospráv

[32520|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/petracek_ee52dccd96.jpg]

09. 06. 2009
[id:8238|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Pavel Petráček člen rady kraje pověřený vedením rezortu sociálních věcí a menšin, který je místopředsedou Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti se zúčastnil ve dnech 2. a 3.6. 2009 zasedání této komise  v kraji Vysočina. 

Jednání proběhlo za účasti  ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky a jeho náměstka MUDr. Mariána Hoška. Hlavním tématem tvrdé, věcné a konstruktivní diskuze bylo vyjednávání    dofinancování sociálních služeb pro rok 2009.

Náměstci hejtmanů a radní ze všech krajů připomněli zástupcům MPSV složitou situaci poskytovatelů sociálních služeb. MPSV dosud poslalo oproti naplánovaným 7,1 mld. Kč do krajů na dotacích pouze  5,6 mld. Kč. I přes skutečnost, že v červnu dojde k navýšení dotace, v rámci druhé zálohy dotace ze strany MPSV, někteří poskytovatelé sociálních služeb           se mohou již v červenci, nejpozději v srpnu, ocitnout zcela bez finančních prostředků. Na celý rok 2009 v dotačním řízení MPSV obdrželi jednotlivé kraje pouze 60% finančních prostředků oproti roku 2008. I přes přísný úsporný režim, nastavený již od začátku roku, nemohou s finančními prostředky vystačit.

Pan ministr zdůraznil, že v současné chvíli chybějící 1,54 mld. Kč ve svém resortním rozpočtu nemá. A dokonce v rámci příprav státního rozpočtu na rok 2010 nejsou do této oblasti zatím naplánovány žádné finanční prostředky. Ministr přislíbil, že se pokusí zajistit chybějící finance jednáním ve vládě a s ministrem financí. Dále se zúčastnění dohodli na termínech dalších jednání.

JUDr. Šimerka přijme do 20. 6. 2009 zástupce Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, předsedou této Komise se stal Miroslav Čermák, místopředsedy jsou potom Pavel Petráček a Ivana Stráská a bude je konkrétně informovat o výsledcích svého jednání s ministrem financí a ve vládě o možnostech dofinancování sociálních služeb.

Dne 21.7. 2009 proběhne setkání ministra se zástupci všech krajů na pokračování zasedání komise v budově Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě. Jedním z hlavních témat zasedání   budou záležitosti na dofinancování sociálních služeb pro rok 2009 a návrh způsob financování těchto služeb v roce 2010.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302