Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Místní akční skupiny vystavují ve vestibulu krajského úřadu výsledky své práce

20. 10. 2009
[id:8948|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Potravinářské a řemeslné výrobky vystavilo v pondělí ve vestibulu krajského úřadu v Liberci devět místních akčních skupin Libereckého kraje. V druhé části vestibulu se představuje Český statistický úřad v Liberci. Přehlídku výsledků práce obou institucí zahájili náměstek hejtmana pro hospodářský a regionální rozvoj Vít Příkaský a vedoucí oddělení regionálních analýz ČSÚ Liberec Stanislava Riegrová.

Akční skupiny podle Víta Příkaského  propojují hned několik sektorů.

„Místní akční skupiny jsou neziskové organizace, založené na principu partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, které působí na venkovském území se společnými tradicemi, potřebami a očekáváním. MAS pracují metodou LEADER, mezi jejíž další principy patří přístup zdola – nahoru, inovativnost, realizace integrovaných akcí, které vznikají na základě stanovené strategie a jsou vzájemně provázány. Vše lze chápat jako výměnu zkušeností a dobré praxe mezi MAS a dalšími subjekty zapojenými do rozvoje venkova a spolupráce na projektech s dalšími MAS,“ uvedl náměstek hejtmana.

Iniciativa LEADER je známá od roku 1991, kdy se začala používat jako nástroj k podpoře venkovských oblastí v členských zemích EU. V ČR se program LEADER objevil v souvislosti se vstupem do EU v roce 2004 a do roku 2008 z něj bylo podpořeno několik desítek MAS ať už v rámci národního programu LEADER ČR nebo LEADER +, který byl součástí Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.

„V současnosti funguje metoda LEADER jen v rámci Programu rozvoje venkova. MAS z těchto programů získávaly a získávají část finančních prostředků na realizaci svého strategického plánu a samy pak rozhodnou o tom, jaké projekty na svém území podpoří. O rozvoji území tak rozhodují lidé, kteří zde skutečně žijí, znají jeho tradice a identitu a dokáží identifikovat jeho potřeby. MAS tak jsou důležitým článkem rozvoje venkova i v Libereckém kraji,“ upozornil Vít Příkaský s tím, že tato výstava vznikla za účelem propagace MAS a metody LEADER a případným zájemcům by měla ukázat, jaké si MAS, které působí v Libereckém kraji, stanovily cíle, a jak je realizují, případně hodlají realizovat.

Na včerejší vernisáži ochutnali návštěvníci regionální delikatesy, jako jsou vysocké zelí, kozí sýry, podkrkonošský hubník, speciální klobásky či pečivo. Část expozice tvořily kožedělné a keramické výrobky a bohatý informační materiál o jednotlivých místních akčních skupinách.

V Libereckém kraji v současnosti působí místní akční skupiny Brána do Českého ráje, Český ráj a Střední Pojizeří, Kozákov, Mikroregion Frýdlantsko, Podještědí, Podralsko, Přijďte pobejt (oblast západních Krkonoš), Turnovsko a Rozvojové centrum Českokamenicka.

„Domníváme se, že MASA mají budoucnost. Podporují a prezentují práci na venkově a učí  například lidi, jak zpracovávat projekty a následně získávat dotace z Evropské unie,“ řekla Jitka Doubnerová, místopředsedkyně Národní sítě MAS a manažerka MAS Mikroregion Frýdlantsko.

Výstava MAS a ČSÚ Liberec potrvá v sídle Libereckého kraje, v ulici U Jezu v Liberci, do 30. října.Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302