Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mladí esperantisté očekávají během svého kongresu překonání světového rekordu

09. 07. 2009
[id:8409|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

Vůbec poprvé v historii esperantského hnutí se Mezinárodní kongres esperantské mládeže (Internacia Junulara Kongreso, IJK) uskuteční na území České republiky. Jedná se o největší každoroční setkání mladých esperantistů na světě. Účastníci pocházejí ze všech částí světa, přijíždějí na týden a jejich počet obvykle dosahuje 300-500, ačkoliv některé ročníky zaznamenaly více než 1000 účastníků. Každý rok se setkání pořádá v jiné zemi a prostřednictvím svých zemských sekcí ho organizuje Světová organizace esperantské mládeže (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO).

První ročník IJK proběhl v roce 1938 v nizozemském Groetu. V posledních letech se setkání konalo v Sarajevu v Bosně a Hercegovině (2006), ve vietnamské Hanoji (2007) či v maďarském Szombathely (2008). Ve dnech 18. až 25. července 2009 ho bude v Liberci hostit Česká esperantská mládež ve spolupráci s mladými esperantisty z Německa a Polska. Jako průvodní téma setkání byla zvolena „Svoboda“ – i vzhledem k tomu, že v esperantu má slovo „liberec"“ právě takovýto význam.

Typický program IJK zahrnuje prezentace, diskuse, tvůrčí dílny, kurzy, hry, pohybové aktivity, exkurze, kulturní a také bohatý večerní program – koncerty esperantské hudby, diskotéku, promítání filmů s esperantskými titulky, hospodu, čajovnu... A samozřejmě zůstává spousta času i na povídání si s přáteli a navazování nových známostí. Pro začátečníky je také připraven speciální mezinárodní kurz esperanta, pro pokročilé pak kurzy zdokonalovací.

Široké veřejnosti se kongres otevře při koncertu zpěváka JoMo ve středu 22. července ve 20:30 hodin na náměstí Dr. E. Beneše před libereckou radnicí. Zpěvák původem z Francie dokáže vždy roztančit celé publikum. Tentokrát chce překonat rekord v počtu jazyků, kterými své písně zazpívá. Výsledek se následně objeví v Guinessově knize rekordů.

Na stejném místě ve čtvrtek 23. července od 14 do 18 hodin proběhne Kulturní a jazykový festival (Kultura kaj Lingva Festivalo, KLF), během něhož se prezentují zpravidla všechny zúčastněné národy. Účastníci kongresu a místní obyvatelé se tak seznámí s kulturami z celého světa, s tradičními písněmi i tanci, oblíbené bývá přeříkávání jazykolamů v jazycích pro návštěvníky neznámých. Jazyky se nejen lámou, ale také oblažují pochutinami, které účastníci přivezli ze svých domovů.

Esperanto vytvořil v roce 1887 polský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof. Žil v polském Bialystoku, tedy místě častých národnostních konfliktů. Byl přesvědčen, že pokud světu nabídne jednoduchý a spravedlivý dorozumívací prostředek, mezinárodní a etnické konflikty ustanou. Jazyk tvoří 16 gramatických pravidel a neobsahuje téměř žádné výjimky.  Esperantisty ve světě reprezentuje Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio, UEA) a mladí do třiceti let se sdružují ve Světové organizaci esperantské mládeže (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO). V České republice působí Český esperantský svaz (Ĉeĥa Esperanto-Asocio, ĈEA) a Česká esperantská mládež  (Ĉeĥa Esperanto-Junularo, ĈEJ).

 

Záštitu nad 65. Mezinárodním kongresem esperantské mládeže převzali:

Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády ČR

Miloslav kardinál Vlk, primas český a arcibiskup pražský

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR

Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jiří Kittner, primátor města Liberce

Kurt Gribl, primátor libereckého partnerského města Augsburg

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324