Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mladí lidé budou diskutovat o výzkumu vesmíru i kyberšikaně

15. 10. 2021

Liberec koncem října hostí mezinárodní konferenci zaměřenou na vědu a technologický pokrok, diskutovat se bude o kybernetické bezpečnosti i výzkumu vesmíru.

Liberec uvítá 9. Regionální výběrovou konferenci EPM v ČR soustředící se na budoucnost výzkumu v různých oblastech a technologií. Akce proběhne od 22. do 24. října a přivítá na 150 účastníků z vícero evropských zemí. Kromě naléhavých problémů týkajících se kybernetické bezpečnosti se konference zaměří také na vzdělávání mladých lidí, vesmírné programy a řešení klimatické změny.

Regionální výběrové konference se zúčastní celkem 80 studentů, 50 facilitátorů a 10 učitelů, kteří budou své žáky doprovázet. Studenti budou během zasedání rozdělení do osmi skupin (komisí), ve kterých stráví všechny části konference, ať už jde o teambuilding, při kterém se seznámí a nastaví si ideální prostředí pro spolupráci, doprovodný program nebo samotnou práci ve komisích.

Témata, kterými se jednotlivé komise budou zabývat, sjednocuje motto konference “Creating momentum of the future”. Studenti tak budou řešit např. bezpečnost na internetu, datovou strategii EU, uhlíkovou stopu či problematiku distančního vzdělávání. Své přidělené téma každá komise rozebere, stanoví si jeho problémy a nalezne vhodná řešení, která pak shrne ve své rezoluci. Tu mají možnost prezentovat poslední den na Valném shromáždění a hlasovat o jejím přijetí.

Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne na příklad tzv. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu na téma „Umělá inteligence a její dopad na dnešní společnost.“

Právě Liberec inspiroval hlavní organizátory akce, Dianu Šabatovou a Denise Borka k volbě technologického tématu. „Město Liberec nás zaujalo svým významem na poli vědy a výzkumu. Při studovaní historie města a jeho významu bylo zcela jasné, že se téma konference bude zaměřovat na technologii, vývoj a výzkum, neboť právě pro ně je Liberec tak známý, vysvětluje Šabatová.

Přípravu zasedání má na starost tým 50 facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, kteří zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky k reprezentaci školy na Národní výběrové konferenci a později na mnoha mezinárodních zasedáních. Facilitátorský tým se skládá čistě z řad studentských dobrovolníků.

O EVROPSKÉM PARLAMENTU MLÁDEŽE

European Youth Parliament (EYP) je mezinárodní vzdělávací nezisková organizace, která vznikla již v roce 1987. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. V současné době se projektu EYP účastní celkem 40 zemí, které každoročně zapojí přes 35 000 mladých studentů. Evropský parlament mládeže v ČR, spadající pod EYP, vznikl roku 1998. Na území České republiky organizuje celkem dva typy zasedání: dvě třídenní Regionální výběrové konference, z nichž jsou vybírání účastníci Národní výběrové konference; Národní výběrovou konferenci, což je čtyřdenní zasedání, na kterém porota vybírá nejlepší účastníky, kteří mohou následně reprezentovat ČR na zahraničních konferencích. V roce 2017 se v České republice uskutečnilo též 85. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017, vlajková událost celé organizace. Této konference, která proběhla v červenci, se zúčastnilo 300 účastníků ze všech 40 členských zemí. Cílem našich konferencí je rozvíjet u středoškolských studentů schopnost diskutovat, vyjádřit svůj názor a logicky argumentovat. Zároveň je kladen důraz na vzájemné porozumění a týmovou spolupráci. Všechna zasedání probíhají výhradně v anglickém jazyce, díky čemuž účastníci zlepšují i své jazykové dovednosti, a to v mezinárodním prostředí, jelikož každé konference se účastní i zástupci dalších členských zemí EYP. Organizace funguje na principu dobrovolnictví a ročně do svých aktivit zahrne až 1500 středoškolských a vysokoškolských studentů z celé republiky.

TÉMATA KOMISÍ

Komise pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

Domov je tam, kde je kybernetická bezpečnost. Díky rychlé digitalizaci EU se kybernetické útoky stávají překážkou pro zajištění bezpečné alternativy fyzické práce, která umožňuje společnostem a vládním institucím přejít na home office. Jak může Evropská Unie chránit své zaměstnance před počítačovou kriminalitou a zajistit tak jejich bezpečnost?

Komise pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Do nekonečna a ještě dál: Jak mohou členské státy ESA přistupovat k problematice rivality států při výzkumu vesmíru a podporovat toto rychle se vyvíjející vědecké pole ve prospěch EU?

Komise pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

Sdílet či nesdílet: Nová evropská datová strategie si klade za cíl usnadnit sdílení údajů v různých odvětvích v celé EU, podporovat inovace, konkurenceschopnost a hospodářský růst. Jak může EU využít potenciálních výhod sdílení údajů a zároveň zajistit soukromí občanů EU?

Komise pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO II)

Právo spotřebitelů na opravu: Se stále se zkracující životností elektronických zařízení používaných v EU zakládá mnoho společností své příjmy na tom, že často nutí spotřebitele nakupovat rozbité výrobky, které poté již spotřebitelé nejsou schopni opravit. Jak může EU zajistit výrobu udržitelnějších produktů a zároveň zajistit práva spotřebitelů na opravu?

Komise pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)

Ženy zapojené do terorismu: Každý čtvrtý člověk zatčený v roce 2016 v EU za teroristické aktivity byla žena. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žen, zapojujících se do teroristických činů, jak může EU zabránit tomu, aby se ženy, které jsou většinou zranitelnější, radikalizovaly online a byly využívány teroristickými skupinami?

Komise pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM II)

Otcovský odstup: Vzhledem k tomu, že pouze 10 procent otců v EU čerpá rodičovskou dovolenou po narození dítěte, jaká opatření lze učinit pro zvýšení zapojení otců do rodičovské výchovy?

Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

Pouhlíková města budoucnosti: Po vytvoření programu Smart Cities Marketplace problém změny klimatu stále přetrvává. Jak může EU podpořit členské státy v dalším ekologickém rozvoji prostřednictvím iniciativy Smart Cities?

Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI II)

Od stresu ve škole po stres na online výuce: Až 54 procent mladých lidí uvádí, že distanční vzdělávání negativně ovlivňuje jejich fyzické i duševní zdraví. Co může EU udělat, aby pomohla svým dospívajícím v této nebývalé době?

EPM V ČR JAKO ORGANIZACE

European Youth Parliament (EYP) je mezinárodní vzdělávací organizace, která vznikla v roce 1987 a ročně zapojí 34 500 účastníků skrze 592 akcí ve 40 zemích v Evropě i mimo ni. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. V České republice je EYP zastoupeno spolkem Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., fungujícím od roku 1998 a ročně zapojujícím okolo 1 500 mladých lidí.

O KONFERENCI A EPM

• 9. Regionální výběrová konference EPM v ČR Liberec 2021 je již druhá konference v Liberci – první se konala v roce 2016. Tématem vědy a výzkumu se však bude zabývat poprvé.

• 9. Regionální výběrové konferenci EPM v ČR Liberec 2021 udělilo záštitu město Liberec a Technická univerzita v Liberci, na jejíž půdě bude konference pořádána.

• Dosud největší akce, kterou EPM v ČR organizoval, byla 85. Mezinárodní konference EYP – Brno 2017, které se zúčastnilo 300 (ve dnech oslav až 500) účastníků ze všech 40 členských zemí. Během této konference účastníci také vytvořili nový český Guinessův rekord v největší lidské vlajce Evropské Unie.

TZ Evropský parlament mládeže v ČR

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326