Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Monitorovací výbor schválil 17 nových projektů Programu Cíle 3/Ziel 3 ČR – Sasko

Monitorovací výbor schválil 17 nových projektů Programu Cíle 3/Ziel 3 ČR –  Sasko

[30269|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/strevlik_f1df679a53.jpg]

02. 03. 2009
[id:7599|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V rámci Programu Cíle 3/Ziel 3 bude realizováno 17 projektů na podporu přeshraniční spolupráce s podílem prostředků EU ve výši cca 10,5 milionů EUR. Celkové náklady na tyto  projekty dosahují výše cca 12 milionů EUR. Projekty dne 24.2.2009 schválil v Drážd"anech Monitorovací výbor Programu Cíle 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.

Celkem 12 projektů bude realizováno pod vedením saského partnera a 5 projektů bude řídit partner český. Přitom oproti předchozímu programu Interreg III A se značně zvýšily požadavky na kvalitu spolupráce: pro získání dotace z Programu Cíle 3/Ziel 3 je potřeba splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií – společné plánování, společná realizace, společné financování a společný personál.

"Každý z těchto 17 projektů spojuje zdejší obyvatele, vytváří přeshraniční kooperační struktury a posílí svým způsobem srůstání zemí a obyvatel", řekl saský ministr hospodářství a práce Thomas Jurk (SPD). „Z celkového počtu projektů je 6 projektů, v kterých je zapojen partner z Libereckého kraje. Tento výsledek je úspěchem našich žadatelů, kteří prošli náročným procesem hodnocení”, uvedl Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Příkladem schváleného projektu z Libereckého kraje je např. Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost, kde je vedoucím partnerem Č.p. 5 Oldřichov v Hájích o.p.s. Tento projekt je realizován v prioritní osy Zlepšení situace přírody a životního prostředí a je zaměřen na zlepšení ekologické výchovy zejména žáků základních a středních škol vč. veřejnosti. Jedním z výstupů projektu je např. vytvoření interaktivní přírodovědné expozice, modernizace naučné stezky . Evropská unie podpoří tento projekt ve výši cca 560.000 EUR.

(V areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích působí krajská příspěvková organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) a je jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v republice.)

Ve stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území je největší pozornost věnována na zlepšení bezpečnosti česko-saského pohraničí. Policejní ředitelství Chemnitz-Erzgebirge a Krajské ředitelství policie Severočeského kraje v Ústí n.L. se svými třemi projekty s názvem "Zlepšení bezpečnosti v česko-saském pohraničí" zaměřuje na posílení služební kynologie, dopravu a boj proti extremismu. Každý projekt bude podpořen cca 500.000,00 euro z prostředků EU.

V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu může České Švýcarsko o.p.s. v  Krásné Lípě spolu se Svazem cestovního ruchu Sächsische Schweiz e.V. v Pirně rozvíjet za podpory dotačních prostředků EU "Českosaské Švýcarsko jako excelentní přeshraniční turistickou destinaci".. Cílem je podání žádosti o zařazení destinace na seznam přírodního dědictví UNESCO. Na rozvoj přeshraničního Národního parku a vytvoření excelentní turistické destinace obdrží nositelé projektu zhruba 1,2 milionů EUR. 

 České republice a Svobodnému státu Sasko je do konce roku 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) poskytnuto na rozvoj společného pohraničí celkem 207 mil. EUR z Evropského fondu pro regionálí rozvoj. Žádosti přijímá a smlouvy vydává Saská rozvojová banka -dotační banka (SAB).

„Na úrovni Libereckého  kraje se administrací programu zabývá odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kde žadatelé mohou získat podrobnější informace o podmínkách programu. Dále zajišťujeme konzultace, poradenství k projektovým záměrům, abychom přispěli k úspěšnému čerpání prostředků z tohoto přeshraničního dotačního titulu v našem kraji“, dodal Příkaský. 

Zájemci naleznou informace k podání žádosti a kontakty na internetové prezentaci programu Cíle 3/Ziel3 http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k možnostem získání podpory na přeshraniční spolupráci zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302