Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Možnost získání dotace pro zateplování rodinných a bytových domů !

10. 03. 2009
[id:7644|autor:Ing. Vrzáčková Petra|email:petra.vrzackova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 578|mobil:|aktualizace:]

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravuje rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti.

V jeho rámci bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie.

Do podporovaných subjektů by měli spadat fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé.

Předpokládané oficiální vyhlášení je naplánováno na duben 2009.

Nově připravovaný program bude financován z prodeje tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle Kjótského protokolu.

„V minulosti byly dotace směřovány především na panelové domy. Nově připravovaný dotační titul bude kromě jiného zaměřen na kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, což může být pro mnohé domácnosti velkým přínosem.“ řekl Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Dotační titul je realizován v rámci národního dotačního programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy.

Naváže na stávající program, v jehož rámci jsou podporovány výměny kotlů na uhlí za vytápění obnovitelnými zdroji a instalace solárních kolektorů na ohřev vody.

Jedná se především o náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Za určitých předpokladů jsou poskytovány také dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách. Dále se podpora týká instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a/nebo celoroční ohřev teplé vody.

„ V současné chvíli mohou o tuto stávající dotaci lidé žádat už jen do konce března. Poté naváže na již zmiňovaný nový program pro zateplování rodinných a bytových domů .“ řekl Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Zveřejnění podrobných podmínek podpory (včetně výše dotací) se předpokládá v průběhu tohoto měsíce.

Již nyní se můžete na této webové adrese podívat na základní informace, které byly k nově připravovanému programu dosud vydány.

Ing. Vrzáčková Petra
petra.vrzackova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 578