Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Myslivci se na konferenci věnovali aktuálním otázkám

Myslivci se na konferenci věnovali aktuálním otázkám

[32591|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/myslivc1i_f7fbe6f25c.jpg]

11. 06. 2009
[id:8257|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Letošní Myslivecká konference se konala 6. 6. 2009 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Po slavnostním zahájení, za zvuku lesních rohů, uvítal účastníky Ing. Jaroslav Podzimek, člen Rady LK, pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství.

Následovalo tradiční vystoupení Josefa Krále, ředitele Krajské veterinární správy v Liberci. Podal aktuální informace a apeloval zejména na potřebu zvýšení podílu vyšetření ulovené černé zvěře na

prasečí mor. Dále vystoupil Ing. Ježek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který rozšířil poznatky přítomných o vnitrodruhových a mezidruhových komunikacích mezi zvířaty.

„Nosným tématem konference pak byly praktické ukázky vábení zvěře ze strany zkušených odborníků Václava Svobody a Jiřího Hrdličky. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem účastníků a přednášející odpovídali na mnoho dotazů.  I proto hodnotím  letošní mysliveckou konferenci  po všech stránkách jako velmi zdařilou,“ řekl Jaroslav Podzimek.

Součástí konference byla možnost koupě vábniček nebo vyzkoušení či případná oprava vábniček donesených jednotlivými myslivci.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302