Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Na 6. únor připadá Den bezpečnějšího internetu

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 02. 2024 16:49
  • Školství

Sdílet článek

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní iniciativou sítě INSAFE. Cílem této aktivity je upozornit na rizika spojená s užíváním internetu zejména ve vztahu k dětem. Zatímco celková kriminalita v České republice dlouhodobě klesá, tak kriminalita v kyberprostoru je na trvalém vzestupu. A bohužel se nevyhýbá ani těm nejzranitelnějším, tj. dětem.

Liberecký kraj je od roku 2016 zapojen do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), jehož cílem je podporovat prevenci v oblasti elektronické bezpečnosti, snižovat míru kyberkriminality a zvyšovat informovanost o rizicích internetu a formách prevence.  Projekt  je společnou iniciativou všech krajů ČR v oblasti elektronické bezpečnosti a je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Aktivity projektu koordinuje Kraj Vysočina.

K dnešnímu dni, při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, představuje projekt výzkumnou zprávu  k  Vnímání kyberkriminality u žáků na druhém stupni základních škol. Výzkum,  realizovaný v rámci projektu  na konci roku 2023 ukázal, že žáci mají stále nedostatečné povědomí o tom, co na internetu mohou nebo nemohou dělat, respektive, jaké chování je považováno za kyberkriminalitu. S rostoucím využíváním informačních technologií mezi dětmi se připtom stává otázka jejich kybernetické bezpečnosti stále naléhavější. Téměř všichni žáci druhého stupně základní školy mají svůj účet na sociálních sítích a pohybují se denně v kyberprostoru. 

Stejný výzkum byl realizován i v roce 2018, tedy je možné porovnat, jak se vnímání kyberkriminality žáků za pět let změnilo. V rámci aktuálního výzkumu, do kterého se zapojilo 53.064 žáků druhého stupně základních škol, se ověřovaly znalosti žáků, zda mají povědomí o tom, jaké jednání je v kyberprostoru trestné i to,  zda se o kyberbezpečnost zajímají.

„Žáci měli nejnižší znalost týkající se problematiky porušování autorských práv. Sdílení filmů označilo jako trestné pouze 34% žáků. Nejčastěji žáci označili jako kyberkriminalitu příklady neoprávněného přístupu k počítačovému systému (přes 85% respondentů) nebo phishingový útok,“ informoval pplk. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka, z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, který je autorem výzkumu.

Z výzkumu také vyplynulo, že děti nejsou pouze oběti kyberkriminality, ale v častých případech i sami pachatelé. Z kyberkriminality se nejvíce žáci na internetu dopouštějí různých forem neoprávněných přístupů, nejčastěji se jedná o neoprávněný přístup k sociálním sítím jiné osoby nebo také porušování autorských práv. Z porovnání s výsledky z roku 2018 je patrné, že došlo k nárůstu povědomí o tom, co je v kyberprostoru trestné, i když pouze o několik procent.

Výzkum zjišťoval, jaké informace o kyberbezpečnosti žáky zajímají a od koho by je rádi slyšeli. Respondenti uvedli, že by tyto informace slyšeli nejraději od svých učitelů v rámci výuky, dále pak od policistů, kteří kyberkriminalitu vyšetřují. Nejvíce měli žáci zájem o téma umělé inteligence a podvodů na internetu.

Vznik výzkumné zprávy podpořilo Ministerstvo vnitra z dotací z Programu prevence kriminality MV ČR.  Mimo aktivitu výzkumu byl v roce 2023 realizován soutěžní kvíz, do kterého se zapojilo více jak 42.000 dětí z celé republiky. V rámci projektu vznikly také e-learningové lekce, pracovní listy, videospoty nebo podcasty, které jsou volně a zdarma dostupné na webových stránkách.

Všechny výstupy projektu KPBI naleznete na webu www.kpbi.cz.

V příloze naleznou zájemci analýzy. 

  • Vyzkumna zprava Vnimani kyberkriminality u zaku na druhem stupni zakladnich skol (.pdf)
    2 MB
    06. 02. 2024 16:51

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky