Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Na baziliku v Jablonném se vrátil svatý Jan Křtitel. Ostatní světci zatím vyčkávají

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 02. 11. 2023 10:23
  • Kultura

Sdílet článek

Generální rekonstrukcí prochází kostel svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Na obnovu přispívá i Liberecký kraj, který letos uvolnil dotaci ve výši devět set tisíc korun. Koncem září byla na atiku západního průčelí umístěna kopie sochy svatého Jana Křtitele.

„Kostel svatého Vavřince a svaté Zdislavy je národní kulturní památka a pro náš kraj jedna nejcennějších. Mám za samozřejmé, že v rámci individuálních dotací podpoříme právě tuto obnovu. Pokud to finanční situace kraje dovolí, budeme v individuálních dotacích pokračovat. Památek, které potřebují rozsáhlou obnovu, je v kraji mnoho,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Socha je jednou z pěti, které se na atice kostela nacházely; původní návrh stavby kostela počítal se sedmi plastikami, nicméně na sochy svatého Václava a svatého Josefa Pečujícího již nedošlo.

V devadesátých letech minulého století sochy nahradily výdusky – plastiky vytvořené z umělého kamene dusáním neboli pěchováním polosuché směsi do formy, což představuje levnější a rychlejší způsob pořizování kopií soch než jejich vysekávání do kamene. Ty jsou nyní už za hranicí své živostnosti.

Originály soch – svatý Prokop, svatý Jan Nepomucký, svatý Vojtěch a svatá Panna Marie Neposkvrněná – byly po výměně za výdusky přemístěny ke kostelu ve Velkém Valtinově.  Socha svatého Jana Křtitele zůstala v Jablonném, našla místo na zahradě kláštera přiléhajícího k bazilice.

Při rozsáhlé obnově baziliky v loňském a letošním roce se počítalo s návratem originálů soch na průčelí baziliky. Již při dopravě soch z Velkého Valtinova do restaurátorské dílny a po odstranění nánosů mechů a řas se ukázalo, že sochy byly po požáru v roce 1788, kdy shořel krov kláštera a popelem lehla i střecha kupole baziliky žárem, natolik poničeny, že je nemožné umístit je zpět na atiku kostela. Proto bylo nutné přistoupit k výrobě kopií. To je však nákladné, a proto zatím bylo možné vyrobit jen jednu kopii. Zvolen byl starozákonní svatý Jan Křtitel.

Původní zrestaurované sochy se nyní nalézají uvnitř kostela a časem snad dojde i na výrobu jejich kopií. Ostatně, už 22. května 1861 se účastníci komisionálního jednání shodli na tom, že „v případě odstranění těchto soch byl by celkový dojem zeslaben a kostel by příliš mnoho ztratil na svém vznešeném vzhledu“.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky