Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na inovační projekty mohou podnikatelé získat dotaci

04. 04. 2016

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2016-2017“ schválilo na svém březnovém jednání Zastupitelstvo Libereckého kraje. Dotace budou žadatelům poskytovány v rámci programu „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“.

Smyslem programu je zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí. V rozpočtu Libereckého kraje je na tento program vyčleněna částka 1.900.000 Kč. Žádosti o dotaci mohou zájemci předkládat v období od 2. 5. 2016 do 15. 6. 2016.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program.

Případné dotazy zodpoví Ing. Eva Benešová (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Ivana Ptáčková (tel. 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624