Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na konci roku skončí provoz Infopointu Ukrajina

01. 12. 2023

Poslední prosincový den letošního roku skončí činnost Infopointu Ukrajina, který byl součástí přeshraničního projektu Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu. Jeho cílem bylo mimo jiné řešení uprchlické krize ve spolupráci s dalšími subjekty. Lidé si díky tomu mohli vyřídit víza, dokumenty k zaměstnání a ubytování či získat užitečné rady z oblasti zdravotnictví, cestovního ruchu nebo vzdělávání. Informace pomáhaly uprchlíkům postupně se začlenit do české společnosti.

Poradenství zabezpečí od nového roku držitelům dočasné ochrany v ukrajinštině Centrum na podporu integrace cizinců a Člověk v tísni. Nadále zůstávají k dispozici také infolinky klientského centra Ministerstva vnitra či Úřadu práce,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„V rámci projektu se povedlo uskutečnit spoustu dalších aktivit, a to například dva turnusy mezinárodních táborů pro české, polské a ukrajinské děti, či zlepšit vztahy ve školách. Zavedli jsme také Ukrajinský klub a čtení pro děti, které se konaly v liberecké knihovně. Všechny tyto aktivity pomohly integraci dětí, ale i rodičů v České republice,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ve středu 22. listopadu 2023 se uskutečnila v polských Jakuszycích závěrečná konference, kde odborníci představili aktivity projektu a zhodnotili návrhy na zlepšení k řešení uprchlické krize.

Aktualizace k 14. únoru 2024:

Shrnutí projektu – co se povedlo:

  1. zajistit dva turnusy pobytových táborů s účastí 20 českých, 20 polských a 20 ukrajinských dětí ve spolupráci s  příspěvkovou organizací STŘEVLÍK
  2. podpořit finančně aktivity krajské knihovny zacílené pro ukrajinské děti a jejich rodiče – 20 čtení a 10 ukrajinských klubů
  3. nakoupit 59 knih v ukrajinštině a poskytnout je knihovně k zapůjčování
  4. zafinancovat mzdové výdaje na InfoPOINTu Ukrajina pro 2 zaměstnance
  5. zvelebit vizáž InfoPOINTu vizuálním stylem, vytvořit tematické okruhy pro zveřejňované informace v tomto prostoru aj.
  6. zajistit tzv. intervence na základních školách, tj. programy na zlepšení klima v kolektivu celkem pro 12 tříd, kde jsou ve větším počtu ukrajinští žáci
  7. zapojit 42 osob zejména spolupracujících subjektů (i krajských úředníků) do činnosti pracovních skupin, v kterých byla vedena diskuze na téma uprchlické krize
  8. spolupracovat se 4 zástupkyněmi polského partnera, tj. Dolnoslezského vojvodství

logo Jsme s vámi a bla bla

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419