Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji lze shlédnout fotografickou výstavu nazvanou Proměny Smědé (aneb Nejen o povodních)

06. 08. 2012

 

Ve vestibulu budovy Krajského úřadu LK (U Jezu) v Liberci je od dnešního dne k vidění fotografická výstava nazvaná Proměny Smědé (aneb Nejen o povodních), kterou pod záštitou náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerové (SOS) připravila ČSOP Jizerka.

 Autorem většiny ze čtyřicítky vystavených fotografií je František Mrva.

„Alespoň takto skromně chceme lidem připomenout dvouleté výročí bleskových povodní v roce 2010. Zajímavé na výstavě je hlavně to, že autoři představují nejen následky tragické povodně, ale také krásy řeky a jejího okolí,“ uvedla náměstkyně hejtmana.

Nápad věnovat výstavu povodním na Smědavě v roce 2010 padl na schůzi ČSOP Jizerka v roce 2011. Nakonec se první vernisáž výstavy uskutečnila až v roce 2012.

„Začal jsem hned shánět fotografie, není totiž v silách jednoho člověka být všude. Žel většina oslovených se ani nenamáhala odpovědět. Začalo mě být jasné, že nejde postihnout vyčerpávajícím způsobem tehdejší události na celém toku Smědé. Rozhodl jsem se tedy ukázat Smědou jako řeku krásnou i ničivou, v různých podobách,“ uvedl František Mrva.

Většinou sice musel použít vlastní snímky, ale nakonec se přece jen ozvali známí a přátelé, a také dva starostové (Vladimíra Erbanová z Višňové a Jiří Horák z Hejnic), a tak výstava mapující řeku přece jen vznikla.

„Nakonec shromážděných materiálů bylo dost a dost, že by se dala udělat samostatná výstava téměř o každém městě nebo vesnici na Smědé. Doufám však, že se bude líbit i tento výběr,“ doplnil autor výstavy.

Otevřeno je denně od 8 do 17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma!

P. S.: Návštěvníci mají navíc jako prémii možnost vystoupat či výtahem vyjet do 17. patra budovy Krajského úřadu LK a ze zasklené terasy si prohlédnout okolí Liberce z nejvyšší budovy (78 metrů) města.

Podrobnější informace na www.kraj-lbc.cz.

Smědá

Smědá (německy Wittig, polsky Witka) je pravostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec v Libereckém kraji. Na území Polska protéká Dolnoslezským vojvodstvím. Celková délka toku činí 51,9 km. Plocha povodí měří 331 km².

Pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou horou a JizerouJizerských horách. Dalšími zdrojnicemi Smědé jsou Černá Smědá pramenící na Předělu v oblasti rašeliniště Černá jezírka a Hnědá Smědá pramenící v rašeliništi U Studánky. Jako Smědá se označuje od chaty na Smědavě, kde se všechny Smědé stékají.

Původní lužickosrbský název řeky uváděný již roku 1539 byl Wietew nebo Vietev, ukazující na skutečnost, že je řeka pravostranným přítokem Lužické Nisy. Z tohoto jména bylo nejprve odvozeno její německé jméno Wittig a teprve z něj staré české jméno Vítka. Dnešní české jméno řeky je připomínkou smědé, tmavé rašelinné vody v ní.

Na českém území má délku 46 km a povodí má plochu 238 km2 s průměrnou nadmořskou výškou 573 m. Na tomto povodí spadne ročně 1180 mm srážek, průměr odtoku je 736 mm a je tedy jedním z nejvodnatějších povodí České republiky. Při svém toku na českém území překonává převýšení 800 metrů. Na řece leží přírodní rezervace Meandry Smědé.

Na polském území byla asi kilometr od hranic postavena rozlehlá vodní nádrž Witka (zvaná také Jezioro Niedów). Asi dva kilometry pod hrází se Smědá vlévá do Lužické Nisy.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588