Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji představili odborníci fungování hospiců v jiných regionech

19. 10. 2009
[id:8928|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Poradní výbor pro Hospic v Libereckém kraji se sešel na své, již 3. zasedání v zvěru minulého týdne v sídle KÚLK v Liberci, které svolal krajský radní pro sociální věci a menšiny Pavel Petráček. Jednání se zúčastnili ředitel VZP pro Liberecký kraj Jiří Benedikt, ředitel KNL. Luděk Nečesaný, senátorka Soňa Paukrtová,  vedoucí odboru sociálních věcí  Ludmila Šlechtová a další.

Hlavním bodem programu byla prezentace odborníků z oblasti paliativní a hospicové péče z jiných krajů. Členům poradního orgánu přiblížil činnost a fungování Hospice sv. Lazara v Plzni s 30 lůžky obsazenými z 80 % svojí prezentací jeho ředitel Jakub Forejt. Ten mimo jiné uvedl, že průměrná doba pobytu pacientů  v jejich hospici je 29 dní (v posledních letech se zkracuje doba pobytu pacientů ze 37 dní na současných 29).

Dále se představil Robert Huneš – viceprezident Asociace pro poskytování hospicové a paliativní péče.

„Téma výstavby Hospice je i přes současnou probíhající ekonomickou krizi stále aktuální a opět byla zdůrazněna vysoká potřeba poskytování hospicové a paliativní péče v Libereckém kraji,“ řekl Pavel Petráček.

„Zdůrazňuji, že jsem nikdy neřekl, jak zaznělo v některých médiích, že  se chci vzdát výstavby kamenného hospice a vybudovat pouze paliativní lůžka. Naopak domnívám se, že panuje shoda na výstavbě kamenného Hospice s mezistupněm vytvoření lůžka PP v nemocnicích v Liberci a České Lípě,“ doplnil.

Konstatoval, že účastníci jednání se shodli, že projekt výstavby kamenného hospice je nutné brát jako záměr. Je to otázka stanovení střednědobého a dlouhodobého plánování. Kamenný hospic je jedinou možností, vše ostatní je jen dočasné. Podle něj jeden pokoj PP v liberecké nemocnici a jeden pokoj v českolipské by měl zůstat i při výstavbě kamenného hospice.

Jak však upozornil Jiří Benedikt, v současné době Ministerstvo zdravotnictví nepodporuje výstavbu kamenných hospiců. Ředitel KNL Luďek Nečesaný navrhl, aby Liberecký kraj v této věci oficiálně oslovil ministerstvo zdravotnictví.

Podle senátorky Soni Paukrtové je však zejména potřeba zákonná změna, kterou je připravena ji iniciovat.

Krajský radní Pavel Petráček také připomněl také, že Zastupitelstvem LK byla schválena na paliativní péči částka 1,5 mil Kč, která  bude  rozdělena takto:  1 milión Kč půjde na vytvoření  Grantového fondu č. 27 na zajištění paliativní péče v LK, a dalších 500 tis. Kč je určeno na aktivity a činnosti spojené s přípravami podkladů pro paliativní péči (např. odborné semináře, financování studií, analýz apod.).

V závěru setkání se prezentovala Hospicová péče svaté Zdislavy.

 

  • obecně prospěšná společnost vznikla v květnu 2009
  • poskytuje domácí hospicovou péči, odlehčovací terénní službu, odborné sociální poradenství, dobrovolnickou službu při doprovázení umírajících
  • připravuje tyto služby – půjčování zdravotních pomůcek umírajícím, vzdělávání v problematice umírání, smrti a zármutku, lůžkový hospic, rodinný pokoj.

 Příští zasedání Poradního orgánu Hospic pro Liberecký kraj se sejde v závěru listopadu 2009.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302