Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji se koná seminář k dotacím v požární ochraně

09. 02. 2016

Seminář k dotacím v požární ochraně pořádá ve středu 17. února Liberecký kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Uskuteční se od 9:00 hodin v multimediálním sále krajského úřadu.

Určen je starostům obcí, starostům Sdružení hasičů ČMS Libereckého kraje a velitelům jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi Libereckého kraje. Účastníci se na semináři seznámí s jednotlivými dotačními tituly zaměřenými na oblast požární ochrany a možnostmi jejich využití.

Program semináře:

1) Dotační fond Libereckého kraje
- Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
- Program č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

2) Dotace Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR pro jednotky požární ochrany obcí
- Program na cisternové automobily
- Program na dopravní automobily a požární zbrojnice

3) Operační program Svobodný stát Sasko – Česká republika

4) Operační program Česká republika – Polsko

5) Integrovaný regionální operační program – Výzva č. 19 Technika pro IZS         

6) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624