Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji se uskuteční seminář pro příjemce podpory z globálních grantů

26. 10. 2012

 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pořádají v pondělí 29. října od 9.30 hodin v sídle Libereckého kraje, U jezu, 3. p., multimediální sál, v Liberci seminář pro příjemce podpory z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v LKII, Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji.

Pod záštitou náměstka hejtmana Víta Příkaského se příjemci seznámí s pravidly realizace projektů, častými chybami a dalšími náležitostmi realizace projektů.

Program: monitorovací práce

Žádosti o platbu

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje, pravidla publicity

Monitorovací indikátory

Zadávání veřejných zakázek

RISA managing a connecting

Bližší informace:  Ing. Alena Klímová, alena.klimova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 327

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588