Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Na kraji začne pracovat koordinátor cyklodopravy

Mgr. Langer Jiří

  • 06. 05. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:8015|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na základě požadavku  Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje, pověřeného vedením resortu dopravy rada LK schválila  návrh zřízení jednoho pracovního místa na odboru dopravy – koordinátor cyklodopravy. 

V roce 2007 byl dopracován dokument „Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji - Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje cyklistické dopravy včetně stanovení priorit etapizace řešení“. Cílem koncepce bylo stanovit priority etapizace řešení problémů a záměrů rozvoje cyklistické sítě i s ohledem na bezpečnost vedení tras a plnění dopravní funkce cyklotras a také aktualizace a stabilizace kategorizace cyklotras v Libereckém kraji (dále jen „LK“).  Koncem roku 2007 byla oficiálně vytvořena Pracovní skupina pro podporu cyklistiky v LK - pro přípravu a realizaci rozvoje cyklodopravy na území LK a to za účasti odborů  kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  zemědělství a životního prostředí, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a dopravy.
Ta mimo jiné konstatovala nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji“.

Pro implementaci daného koncepčního dokumentu je jedním ze tří klíčových pilířů zřízení pracovního místa koordinátora cyklodopravy v LK, který bude zajišťovat metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy cykloproblematika Libereckého kraje, dílčí práce při zajišťování koncepčních a rozvojových dokumentů na úseku silničního hospodářství a silniční dopravy, zejména cyklodopravy a vedení cyklostezek a cyklotras v Libereckém kraji.
Dále bude tento zaměstnanec organizovat a zajišťovat administraci pracovní skupiny pro rozvoj cykloturistiky v Libereckém kraji.

Pracovní místo koordinátor cyklodopravy na oddělení pozemních komunikací na odboru dopravy se zřizuje od 1. 6. 2009.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky