Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji začne pracovat koordinátor cyklodopravy

Na kraji začne pracovat koordinátor cyklodopravy

[31785|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/cyklo_oldrichov_e12f116678.jpg]

06. 05. 2009
[id:8015|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na základě požadavku  Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje, pověřeného vedením resortu dopravy rada LK schválila  návrh zřízení jednoho pracovního místa na odboru dopravy – koordinátor cyklodopravy. 

V roce 2007 byl dopracován dokument „Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji - Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje cyklistické dopravy včetně stanovení priorit etapizace řešení“. Cílem koncepce bylo stanovit priority etapizace řešení problémů a záměrů rozvoje cyklistické sítě i s ohledem na bezpečnost vedení tras a plnění dopravní funkce cyklotras a také aktualizace a stabilizace kategorizace cyklotras v Libereckém kraji (dále jen „LK“).  Koncem roku 2007 byla oficiálně vytvořena Pracovní skupina pro podporu cyklistiky v LK - pro přípravu a realizaci rozvoje cyklodopravy na území LK a to za účasti odborů  kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  zemědělství a životního prostředí, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a dopravy.
Ta mimo jiné konstatovala nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji“.

Pro implementaci daného koncepčního dokumentu je jedním ze tří klíčových pilířů zřízení pracovního místa koordinátora cyklodopravy v LK, který bude zajišťovat metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy cykloproblematika Libereckého kraje, dílčí práce při zajišťování koncepčních a rozvojových dokumentů na úseku silničního hospodářství a silniční dopravy, zejména cyklodopravy a vedení cyklostezek a cyklotras v Libereckém kraji.
Dále bude tento zaměstnanec organizovat a zajišťovat administraci pracovní skupiny pro rozvoj cykloturistiky v Libereckém kraji.

Pracovní místo koordinátor cyklodopravy na oddělení pozemních komunikací na odboru dopravy se zřizuje od 1. 6. 2009.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302