Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji začne výstava Jak žiji a jak budu žít žen z Domova Sluneční dvůr v Jestřebí

19. 04. 2012

 

Vernisáž fotografií a kreseb klientů s názvem „Jak žiji a jak budu žít“, zahájí radní LK pro sociální věci Pavel Petráček )ČSSD)  23. dubna 2012 v 10 hodin ve vstupní hale Krajského úřadu Libereckého kraje.

V rámci projektu „Jak žiji a jak budu žít“ klientky – ženy s postižením žijící v Domově Sluneční dvůr – výtvarně či fotograficky znázorňovaly, jak vidí svůj život dnes, ve stávajícím ústavním zařízení na okraji obce, a jak si představují svůj život po přestěhování do malých domácností, které jim umožní žít kvalitní život v přirozeném prostředí.

Ceny vítězkám jednotlivých kategorií - kresby: Stanislava Berkiová, Věra Paučková a Michaela Henyková,  fotografie: Hana Hylmarová, Stanislava Domiánová a Stanislava Honsů předali 6. března  radní pro sociální věci LK  Pavel Petráček (ČSSD) a ředitel Domova Pavel Kos.

 

„Touto cestou bychom chtěli občany blíže seznámit s tím, jak klientky vidí a cítí projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ Ministerstva práce a sociálních věcí. Do zmíněného projektu byl Domov Sluneční dvůr zařazen dne 13. února 2007 Radou Libereckého kraje. Jeho cílem je přemístit poskytování sociálních služeb do míst (obcí a měst) s běžnou zástavbou a dostupnou sítí veřejných služeb. A tím umožnit klientkám začít žít život takový, jaký je běžný pro jejich vrstevníky a stát se tak součástí společnosti,“ uvedl radní.

„Zároveň bude zachován stejný rozsah péče a poskytování sociálních služeb,“ dodal ředitel Domova Pavel Kos.

 

Program vernisáže:

 

1000 – 1015       Slavnostní zahájení, představení projektu „Jak žiji a jak budu žít“, představení řečníků (Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr, p. o.)

1015 - 1030          Transformace pobytových sociálních služeb v Libereckém (Pavel Petráček, člen Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí)

1030 – 1045        Projekt „Podpora transformace pobytových služeb“ (Ing. Daniela Lusková, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí)

1045 – 1100         Podpora Národního centra zařízením zapojeným do projektu transformace pobytových služeb (Lucie Pešková, koordinátorka regionálních aktivit Národního centra podpory transformace)

1100 – 1115       Transformace Domova Sluneční dvůr, zhodnocení a ukončení výstavy (Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr)

 

Bližší informace naleznete v přiloženém  programu vernisáže nebo na našich internetových stránkách www.domovslunecnidvur.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588