Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na krajské sociální služby chybí pro letošek ještě devět milionů

09. 10. 2015

Ani více než 32 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí, které pomohou organizacím v Libereckém kraji poskytujícím sociální služby, k financování jejich činnosti pro letošní rok, nepostačí k pokrytí všech jejich finančních potřeb nutných k zabezpečení chodu všech organizací. Liberecký kraj musí pro příspěvkové organizace sociálních služeb najít ještě dalších 9 milionů korun.

„Peníze od ministerstva jsou obrovskou pomocí a neumím si představit, jakým způsobem bychom všechny požadavky kryli z krajských peněz. Všechny organizace, které jsou zapojeny do Základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, budou mít po rozdělení třiceti dvou milionů finanční požadavky pokryty, vyjma osmnácti krajských příspěvkových organizací. Zhruba devět milionů korun, které jim budou chybět, se budeme snažit někde najít,“ říká Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro sociální resort.

V souvislosti s financováním sociálních služeb zároveň je důležité připomenout, že se blíží termíny pro podání žádostí na podporu služeb na rok 2016, a to jak z prostředků dotace ze státního rozpočtu, tak z prostředků Libereckého kraje.

„Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, musí poskytovatelé sociálních služeb předložit v termínu od 1. do 30. října 2015,“ upozorňuje Lenka Kadlecová. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215