Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kulturní akce rozdělí kraj 2,7 milionu – o sedm set tisíc víc

28. 03. 2023

Turnovský rockový festival Turn-Off, festival KI-NO v Liberci, folklorní veselice Vánoce s Nisankou, cyklus Divadelní léto ve Frýdlantském výběžku, hudební přehlídka Jazz pod Kozákovem v Semilech a desítky dalších.

Tyto akce se v letošním roce uskuteční také díky podpoře Libereckého kraje, konkrétně jeho dotací z programu nazvaného 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2023. Ten byl vypsán koncem loňského roku, přičemž uzávěrka žádostí následovala v polovině letošního února.

„Pro letošní rok jsme navýšili částku na program Kulturní aktivity o 700 tisíc korun. Jsem ráda, že jsme díky tomu mohli uspokojit více žadatelů,“ uvedl Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

V tomto programu přijal Krajský úřad Libereckého kraje celkem 76 žádostí o dotaci, z čehož jich bylo 61 navrženo k podpoře. Z částky na program vyhrazené, jejíž výše činila 2,7 miliony korun, bylo rozděleno 2.641.002 korun. Šest žádostí kraj nepodpořil z důvodu nedostatečného počtu bodů, devět jich bylo vyřazeno kvůli nesouladu v administrativě.

Účelem podpory je spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Tabulka s přehledem přijatých žádostí:

 

počet žádostí

celková výše

požadovaných dotací v korunách

celková výše nákladů předložených projektů v korunách

žádosti navržené k podpoře

61

2.641.002

10.333.920

nepodpořené žádosti

6

241.450

1.114.500

žádosti vyřazené pro administrativní nesoulad

9

425.000

2.307.880

Celkem

76

3.307.452

13.756.300

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419