Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na ministerstvu zemědělství se podařilo vyjednat podporu pro osm z deseti žádostí na vodohospodářské akce obcí Libereckého kraje

19. 07. 2004
[id:2083|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Koncem minulého týdne se na Ministerstvu zemědělství ČR uskutečnilo projednání žádostí těch obcí Libereckého kraje, které se ucházely o finanční podporu v rámci programů „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“.

V Libereckém kraji si žádost podalo sedm obcí a Vodohospodářské sdružení Turnov. Jednalo se o finanční podporu výstavby, popřípadě rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v celkové výši 223,7 mil. Kč,“  řekl Radim Zika, člen rady kraje pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Jak dále uvedl, na ministerstvu se podařilo vyjednat podporu pro osm z deseti žádostí na konkrétní akce. Pro posuzování priorit jednotlivých staveb z hlediska přidělení finančních prostředků vydalo ministerstvo metodiku, která byla Libereckým krajem přiměřeně využita. Pokryty tedy budou jak investice většího rozsahu, např. kanalizace obce Mašov a Pelešany či Přepeře, tak i akce menšího rozsahu, především v oblasti zásobování pitnou vodou. Finanční pomoc se realizuje formou poskytnutí dotace a velmi výhodného úvěru, část finančních prostředků budou muset žadatelé uhradit z vlastních rozpočtů. Ty žádosti, které neprošly výběrem pro rok 2004, budou automaticky zařazeny k projednání v roce 2005.

V nejbližších dnech osloví ministerstvo zemědělství obce, jejichž projekty byly kladně projednány, s požadavkem na dodání potřebných podkladů. Po jejich poskytnutí bude možné považovat získání prostředků za definitivní.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320