Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Na oblast Jablonecka a oblast Turnovska-Semilska kraj hledá autobusové dopravce

Bc. Lenka Klimentová

odborný zaměstnanec

  • 25. 06. 2018 00:00
  • Doprava
  • Ekonomika

Sdílet článek

O zahájení otevřeného řízení na zajištění dopravní obslužnosti rozhodla rada kraje. Kraj hledá nové dopravce pro oblasti Jablonecka a Turnovska-Semilska. Zakázky jsou vypsány v návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Noví dopravci by měli zahájit provoz od 20. 4. 2019. Radní rozhodli také o maximální ceně.

Rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 pro oblasti Jablonecko a Turnovsko-Semilsko. „Cílem zakázky je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20. dubna příštího roku do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených částech území Libereckého kraje,“ upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Předpokládaný roční rozsah výkonů zakázky pro oblast Jablonecka činí 2,013 mil. km, pro oblast Turnovska-Semilska 4,123 mil. km. V průběhu trvání smluvního vztahu má objednatel možnost flexibility zadání dopravního výkonu v rozmezí +/- 25 % ve srovnání s výchozím stavem. To zajistí možné dopady jak v ekonomice (snížení - rozšíření obslužnosti podle požadavků do průmyslových zón, nebo firem) a dopravní potřebu obcí při rozvoji svého území, nebo úbytku obyvatel.

Rada kraje na dnešní jednání stanovila také maximální cenu, pro oblast Jablonecka na 37,12 korun za kilometr, pro oblast Turnovska-Semilska na 37,35 korun za kilometr. Stávající cena v letošním roce je 36,39.

Kraj hledá nového dopravce v návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V tomto rozhodnutí ÚOHS rozhodl, že Libereckému kraji uložil zákaz plnění stávající smlouvy na oblast Východ (Jablonecko, Turnovsko, Semilsko) s ohledem na předchozí rozhodnutí o délce smluvního vztahu v oblasti Sever (Liberecko) a Západ (Českolipsko) na delší období než-li jednoho roku. V rámci zefektivnění dopravní obslužnosti a umožnění poptávky vícero dopravců kraj stávající oblast rozdělil na dva dopravní celky a to na oblast Jablonecka a Turnovska-Semilska. Zadávací dokumentace vyplývá ze stávajících standardů kvality vozového parku a prošla analýzou nezávislé odborné firmy. „Možnost připomínkovat zadávací podmínky měli i zastupitelé Libereckého kraje,“ poznamenal hejtman.

„Kritéria hodnocení jsou objektivně nastavena jako počitatelná a není tak prostor na pocity,“ zdůraznil marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V rámci hodnocení bude posuzována nabídková cena a kvalita plnění, v rámci které bude podrobně hodnocen podíl nízkopodlažních vozidel, podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující, podíl vozidel vybavených informačními systémy.

Marek Pieter dále uvedl, že v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek je nově požadováno podávání nabídek pouze elektronicky. „Vzhledem k ukončení platnosti stávající smlouvy, je pro nás důležité mít nového dopravce do 19. 4. 2019, kdy končí smlouva se stávajícím dopravcem,“ dodal náměstek Pieter.

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky