Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na podporu včelařství v Libereckém kraji putuje milión korun

07. 03. 2012

 

Rada kraje souhlasila na svém včerejším zasedání s rozdělením finančních prostředků z Grantového fondu Libereckého kraje, program č. 25 - Podpora včelařství v úhrnné výši 1.006.000 Kč.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z tohoto grantového programu byla vyhlášena s datem uzávěrky příjmu žádostí 30. listopadu 2011.

„Poskytnuté příspěvky budou využity zejména na nákup nových úlů, na podporu začínajícím včelařům, ke zkvalitnění chovu včel a podobně,“ řekl radní pro zemědělství a životní prostředí Jaroslav Podzimek (ČSSD) s tím, že v minulém roce kraj navíc uvolnil 150 tisíc Kč na likvidaci nebezpečného moru včelího plodu, zejména na Českolipsku.

Hejtman spolu s pověřeným radním za tento čin nedávno převzali pro Radu LK Čestné uznání republikového výboru Českého svazu včelařů.

 „Jako první v  České republice ocenil republikový výbor ČSV dlouhodobou podporu Libereckého kraje včelařům a jejich chovům,“ upozornil Jaroslav Podzimek.

 

Program Grantového fondu Libereckého kraje    

           

Počet                              Požadovaná         Počet žádostí                               Navrhovaná

registrovaných                podpora               navržených na příspěvek    podpora                                                                                                            91                       2.820.939 Kč                          49                            1.006.000 Kč

 

Návrh ještě podléhá schválení Zastupitelstva LK.

 

V současné době působí v Libereckém kraji cca 2 tisíce včelařů, kteří se starají cca o 14 tisíc včelstev.

Například Okresní organizace Česká Lípa sdružuje přes 400 včelařů, kteří pečují o více než 4000 včelstev. V okrese také dva včelařské kroužky, konkrétně  včelařský kroužek na ZŠ v Novém Boru se stará o tři školní úly.

V současné době se třeba jedná také o vzniku Školního včelína při ZŠ Křižany – Žibřidice.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588