Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na programu jednání rady byl také aktualizovaný návrh Strategie rozvoje kraje a Program rozvoje kraje

05. 09. 2001
[id:50|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Radní Libereckého kraje včera souhlasili s dokumentem Strategie rozvoje Libereckého kraje a uložili Ing. Luďkovi Suchomelovi, statutárnímu zástupci hejtmana pověřenému řízením resortu regionálního rozvoje předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu kraje. Strategie rozvoje kraje byla zpracována v termínu červen - srpen 2001 po jednotlivých etapách : sociálně-ekonomická analýza, SWOT analýza, stanovení vizí a kritických oblastí, návrh cílů a opatření. Strategie byla zaslána k připomínkování expertům, politické reprezentaci kraje i členům Výboru pro rozvoj Zastupitelstva kraje. Souhrn těchto připomínek je součástí dokumentace z průběhu zpracování díla. Technickou pomoc při zpracování dokumentu zajišťovala Agentura regionálního rozvoje Liberec.
Strategie rozvoje kraje je dlouhodobý stěžejní dokument s výhledem do let 2015 až 2020. Z tohoto hlediska bude proto docházet k aktualizaci strategie. V případě zásadních připomínek z řad veřejnosti bude celý dokument opět projednáván v zastupitelstvu kraje. "Snažili jsme se o jednoduchý, systematický dokument, který bude vhodný pro další rozpracování," vysvětluje Ing. Luděk Suchomel. Výbor pro rozvoj projednával tento materiál dvakrát, závěrečné jednání na toto téma proběhne 18.9., ještě před zářijovým zasedáním zastupitelstva kraje, kde bude strategie projednávána. Zatím bylo vydáno 200 výtisků tohoto materiálu. Možnost seznámit se s ním však mají od dnešního dne, tj. 5.9., všichni na webových stránkách Libereckého kraje, kde naleznete odkaz na Strategii rozvoje LK.
Rada kraje se dále zabývala předloženým návrhem postupu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje. Cílem odboru rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje je v tomto bodě aktualizovat původní Program rozvoje LK, ověřit jeho závěry a doplnit části týkající se ekonomiky, financování opatření, aktivit, posouzení možností čerpání státních a evropských podpor pro realizaci projektů aj.