Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na rekonstrukci Lidových sadů chce kraj získat peníze z Národního plánu obnovy

06. 09. 2022

Do další etapy vstupuje plánovaná rekonstrukce kulturního a společenského centra v libereckých Lidových sadech. Kraj hodlá do Národního plánu obnovy předložit žádost o dotaci na jeho úpravy v rámci projektu nazvaného Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady. Záměr odsouhlasili radní, musí jej ještě schválit zastupitelstvo.

Odhad celkových výdajů činí 199.800.000 korun včetně DPH. Předpokládaná výše nákladů vychází ze zpracovaného projektového záměru z letošního května a následného upřesnění členy projektového týmu, zpracovateli žádosti o dotaci a zástupci liberecké zoo,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Počítá se také s rezervou pro případné navýšení rozpočtu po zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace a v potaz bereme též růst cen materiálu a prací.“

Z Národního plánu obnovy by mělo jít na uhrazení způsobilých výdajů 121 milionů korun. Liberecký kraj se bude podílet 78 miliony na zaplacení výdajů nezpůsobilých. Platby budou rozloženy do let 2022 až 2025, a to za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Národního plánu obnovy.

„Liberecký kraj pokryje například daň z přidané hodnoty ze způsobilých výdajů ve výši 25,4 milionu korun, financování projektové dokumentace anebo rezervu 18 milionů korun pro případné navýšení cen materiálů, práce a dodávek,“ nastínil Ulvr.

Zdroje z Národního plánu obnovy je nutné předfinancovat. Liberecký kraj je připraven ze svého rozpočtu předpokládanou částku 121 milionů korun postupně v letech 2022 až 2025 uhradit. „Tato částka zahrnuje způsobilé výdaje ve výši 110 milionů korun na stavební práce a 11 milionů na vybavení,“ upřesnil Ulvr.

Díky chystanému projektu by měly v Lidových sadech vzniknout v rámci úprav stávajících učeben zkušebny pro začínající hudebníky a kapely a také nahrávací studio, kde by si mohli pořídit vlastní nahrávky. „Dojde též k rekonstrukci velkého a malého sálu – Experimentálního studia. Kromě vybavení zvukovou a světelnou aparaturou a moderními technologiemi pro projekce získají tyto prostory nově řešenou vzduchotechniku, elektroniku a akustiku,“ doplnila náměstkyně Vinklátová.

V budově Lidových sadů by také vyrostl výtah, který zajistí bezbariérový přístup napříč jednotlivými podlažími. „Rekonstrukce zahrne také další prostory – přísálí, balkon, galerie, technickou místnost pro velký sál a rozvodnu, chodbu v prvním patře, šatny, salonek, vstupní halu či toalety,“ vypočítala Vinklátová.

Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, plánuje se dokončení projektové dokumentace v létě příštího roku. Když se podaří získat dotaci z Národního plánu obnovy, bude následovat vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a interiéru. Stavět by se mělo začít počátkem roku 2024 a otevření zrekonstruovaného kulturního centra je v plánu v druhé polovině roku 2025.

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419