Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na semináři Institutu pro veřejnou správu bude přednášet také Lidie Vajnerová

25. 09. 2012

Statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) bude ve čtvrtek 27. Září hostem semináře „Přímá volba starostů a prvky přímé demokracie v ČR“, který pořádá Institut pro veřejnou správu Praha ve školicím středisku v Benešově u Prahy (Ke Stadionu 1918). Lidie Vajnerová zde vystoupí v 11 hodin s příspěvkem „Ano rozšíření prvkům přímé demokracie v ČR, ale…“.

Institut pro veřejnou správu Praha pořádá tento seminář v souvislosti s uzákoněním přímé volby prezidenta a se schválením věcného záměru ústavní novely, podle níž by v některých obcích mohli lidé v budoucnu volit starosty a hejtmany v přímé volbě. Seminář bude věnován možným přínosům a potenciálním rizikům spojeným s případným zavedením přímé volby starostů do systému naší veřejné správy. V souvislosti s tímto stěžejním tématem se přednášející dotknou i některých dalších prvků přímé i nepřímé demokracie v naší veřejné správě, jako je např. využívání referenda na úrovni obcí či krajů. Kromě politologických a legislativních aspektů se seminář zaměří i na rovinu politické komunikace. Se svými příspěvky vystoupí představitelé územních samosprávných celků, institucí, které je zastřešují, zástupci Ministerstva vnitra a Parlamentu ČR, odborníci z akademické sféry a další osoby, kterých se uvedená problematika dotýká.

Program semináře:

9:00 Slavnostní zahájení semináře

9:20–9:45 Základní a příbuzné aspekty přímé volby a jejich dopad na demokracii v ČR

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Parlamentu České republiky

9:45–10:15 Legislativní úprava přímé volby starostů

JUDr. Václav Henych, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR

10:15–10:45 Když přímá volba prezidenta, tak i hejtmanů a starostů

Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

10:45–11:00 Přestávka na kávu

11:00–11:30 Ano rozšíření prvkům přímé demokracie v ČR, ale…

Ing. Lidie Vajnerová, MBA, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

11:30–12:00 Přímá volba – posílení mandátu a pozice starosty při naplňování jeho volebního programu?

Jaroslav Hložek, místostarosta města Slaný

12:00–12:30 Přímá volba starostů jako opravdové prosazení vůle občanů

Ing. Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv

12:30–13:30 Přestávka na oběd

13:30–14:00 Postoj Svazu měst a obcí k přímé volbě starostů

Antonín Lízner, člen předsednictva Svazu měst a obcí a starosta obce Příšovice

14:00–14:30 Východiska, model a možné dopady přímé volby starostů ČR v kontextu evropských zkušeností

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., ředitel Institutu politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

14:30–15:00 Nové komunikační a rétorické dovednosti nezbytné pro kandáta v přímé volbě

Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D., rektorka Akademie managementu a komunikace

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624