Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na výměnu kotlů kraj rozdělí ještě přes 30 milionů korun

29. 08. 2022

Více než třicet milionů korun zbývá ještě rozdělit v rámci takzvaných kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Zájemci, kteří splní podmínku nízkých příjmů a chtějí vyměnit starý kotel na pevná paliva první nebo druhé emisní třídy. Dotace se nevztahuje na výměnu plynových kotlů.

Podepsaný formulář včetně příloh je pak nutné dodat do deseti pracovních dní od podání elektronické žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Od počátku příjmu žádostí k 25. srpnu evidujeme zhruba 540 žádostí. Konkrétní data zveřejníme po jejich zhodnocení.“ 

K dispozici bylo celkem 108 milionů korun. Žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 180 tisíc korun, a to v závislosti na pořizovaném zdroji tepla. Na dokončení samotného projektu mají příjemci dotace lhůtu 2 roky od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace radou kraje. Po uzavření smlouvy lze v případě potřeby na základě vystavené faktury zažádat o zálohu ve výši až 60 % schválené dotace.

Veškeré podmínky programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV se nalézají na krajském dotačním portálu https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

 

logo kotliky

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324