Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Nad Malou Skálou zněla u památníku radisty Čestmíra Šikoly válečná píseň Tipperary a po letech i československá hymna

Mgr. Langer Jiří

  • 15. 04. 2014 18:01

Sdílet článek

Za účasti asi tří stovek lidí a mnoha významných hostů v centru Malé Skály odhalili v neděli 13. dubna památník plukovníku Čestmíru Šikolovi. Slavnostní ceremoniál začal oblíbenou písní Čestmíra Šikoly Its a Long Way to Tipperary Jacka Judge a Harry Williamse složenou v roce 1912, kterou již o dva roky později zpívali britští vojáci v nadšení z prvních válečných tažení na Západní frontu. Zpívala se ovšem i ve Druhé světové válce a u nás v Československu po roce 1948 symbolizovala dálku cesty ke svobodě.

Přesně 70 let totiž v neděli 13. dubna uplynulo od  výsadku skupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy u obce Hostišová ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola.

Členem tohoto výsadku byl tedy maloskalský občan, československý voják a válečný hrdina, plukovník Ing. Čestmír Šikola, který se zařadil k vůbec nejúspěšnějším radistům výsadků II. světové války!

V úvodu vzpomínkové akce všechny pozdravil syn hrdiny Čestmír Šikola Mladší, Marta Smolková starostka obce Hostíšová, nad níž parašutisté před 70 lety vyskočili z letadla nad Protektorátem Čechy a Morava, starosta obce Michal Rezler, hejtman LK Martin Půta a historik Eduard Stehlík.

„Můžeme být hrdí na to, že dnes můžeme vzpomínat na své hrdiny, kteří se v obci narodili, nebo zde žili. Jsou to armádní generál Alois Liška, jeden z nejúspěšnějších československých nočních stíhačů RAF Ladislav Bobek a právě Čestmír Šikola,“ připomněl Michal Rezler, starosta obce.

Obec Malá Skála se podle něj může pyšnit ale dalšími hrdiny, jež v době 2. světové války nesložili ruce do klína. Armádního generála Aloise Lišku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě v Malé Skále – Záborčí. Liška spojený s dělostřelectvem bojoval v první i druhé světové válce, kvůli perzekuci ze strany komunistů ale musel ze země utéct a v exilu žil až do své smrti v roce 1977.

Třetí se zatím své pocty u nás nedočkal. Byl to jeden z našich nejlepších stíhacích letců za druhé světové války, plukovník Ladislav Bobek,“ připomněl starosta s tím, že i jemu obec brzy vzdá poctu památníkem.

„Určitě si ho zaslouží,“ zdůraznil Michal Rezler.

Ladislav Bobek pocházející z Malé Skály – Vranové zemřel v roce 1981 ve věku 71 let. Také bojoval proti fašistům na západní frontě, od vězení za komunistického režimu ho zřejmě uchránil jeho špatný zdravotní stav – těžce onemocněl otevřenou tuberkulózou a trombózou v nohách.

Záštitu nad celou upomínkovou akcí na malé Skále převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který na setkání mimo jiné řekl: „Mám velkou radost, že kromě desítek pozvaných hostů z řad potomků výsadkářů či lidí, kteří jim za války pomáhali, sem našlo cestu i mnoho dalších. Je to výraz skutečnosti, že si vážíme a uvědomujeme si významné chvíle naší historie. Žijeme v době, kdy máme pocit relativního blahobytu a relativního míru. Možná bychom se ale měli víc dívat na temná mračna z východu a bedlivě sledovat, co se tam děje. Je smutnou skutečností, že jsme v posledních 20 letech v rámci šetření státního rozpočtu zanedbávali armádu asi víc, než je patrné a já bych chtěl položit takovou řečnickou otázku: Bude nás někdo bránit, pokud se nebudeme chtít bránit sami?“

Na setkání byli přítomní významní hosté, zástupci kraje i parlamentu a především rodin parašutistů. Z USA sem mj. dorazil i syn velitele paravýsadku Clay Antonína Bartoše, syn dalšího člena výsadku Jan Štokman, na místě byl také generál Jaroslav Klemeš, poslední žijící výsadkář československé zahraniční armády, člen paradesantního výsadku Platinum-Pewter, dále plukovník Eduard Stehlík, známý spisovatel z Vojenského historického ústavu, náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová, radní LK Ivana Hujerová, senátor Jaroslav Zeman, starostové okolních obcí, legionáři a příslušníci veteránských a odbojových organizací, přátelé a známí Čestmíra Šikoly a příslušníci čestné Roty Nazdar!  Všichni si na závěr slavnostního ceremoniálu poslechli nebo zazpívali původní československou hymnu

V průběhu vzpomínkové akce si účastníci hojně kupovali čerstvě vydanou knihu Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků (Č. Šikola, J. Pospíšil, B. Zicháčková, F. Straka, J. Fiala). Ruce Klemeše, Štokmana, Bartoše a Šikoly si dlouhou dobu neodpočaly při podpisech do desítek těchto knih.

 

Ke knize:

Československé MNO v Londýně předpokládalo, že se rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších paraskupin do protektorátu.

Úkolem paraskupiny CLAY bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem MNO a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost opírali o statečné pomocníky. Skupina Clay své poslání splnila beze zbytku. Některé zprávy byly zásadního významu a dílem přispěly k porážce nacistické říše. Cena, kterou za to zaplatili spolupracovníci výsadkářů, však byla vysoká.

Publikace zachycuje autentické postřehy radisty skupiny Čestmíra Šikoly a věnuje se i trpkým osudům našich hrdinů v poválečné době. Novinkou oproti původnímu vydání této publikace, které připravil Jaroslav Pospíšil, je zařazení rozhovorů se spolupracovníky paraskupiny Clay Bohuslavou Zicháčkovou a Františkem Strakou, které vedl Jindřich Fiala.

 

Životopis: Čestmír Šikola se narodil 28. listopadu 1919 v Mukařově (okres Jablonec nad Nisou). Po maturitě na reálném gymnáziu studoval od roku 1937 chemii. 17. listopadu 1939 byl nacisty spolu s dalšími kolegy odvlečen z koleje do ruzyňských kasáren, kde byl ztýrán a čekal na svůj další osud. Naštěstí nebyl poslán do koncentračního tábora, ale byl v malé skupince studentů, kteří byli propuštěni. To urychlilo jeho rozhodnutí emigrovat a vstoupit do československé zahraniční armády. 4. ledna 1940 odjel z Malé Skály, kde bydlel, do Slavičína na moravsko-slovenskou hranici. Přes ni se dostali na falešnou propustku. Už 6. ledna překročili hranici do Maďarska. Zde už známou cestou do Bejrútu, lodí do Marseille. Ve Francii v Adge byl 6. března přidělen k spojovací četě velitelské roty 2. pěšího pluku. Po ukončení bojů byl převezen lodí do Anglie. Po pobytu ve stanovém táboře v Cholmondeley byl zařazen ke spojovací četě II. pěšího praporu. V lednu 1941 nastoupil do školy pro důstojníky v záloze v Moreton Paddox. Počátkem roku 1942 se přihlásil k nasazení doma.

Po roce 1948, který tyto extrémní podmínky zázračně přežil místo poděkování byl zatčen, vězněn a mučen StB. I tyto útrapy přežil a žil poté v Malé Skále v Čechách. Čestné občanství obce Malá Skála mu bylo uděleno 25. února 1992. Stal se čestným občanem i Jablonce nad Nisou, Bystřice pod Hostýnem, Adge (Francie) a Hostišové. V roce 1997 byl vyznamenán Medailí Za hrdinství.

Zemřel 29. února 2008 ve věku 88 let v Malé Skále u Turnova (Liberce).

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky