Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana Cikl představil priority vzdělávání na konferenci projektu Poradenství v Libereckém kraji

21. 02. 2012

 

V rámci projektu Poradenství v Libereckém kraji se uskutečnila 15. února již druhá konference poskytovatelů poradenských služeb ve školství, která se tentokráte zaměřila na kariérové poradenství.

I přes v tomto čase nikoli neobvyklou sněhovou situaci na konferenci dorazilo na osmdesát účastníků. Náměstek hejtmana LK Radek Cikl (ČSSD) v úvodním vystoupení představil s vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK Jiřinou Princovou hlavní priority školství v Libereckém kraji, které se v mnoha případech dotýkají oblasti kariérového poradenství – budoucího uplatnění žáků spočívající již ve volbě oboru střední školy, vazby vzdělávání na trh práce, kvality vzdělávání.

„Mnohé aktivity resortu školství totiž směřují právě do této oblasti, ať již se jedná o stipendia pro žáky oborů poptávaných trhem práce nebo další plány v kampani na podporu odborného vzdělávání TECHyes,“ uvedl náměstek.

 

V dalších vystoupeních pak byla podrobně představena nejen celostátní strategie boje proti sociálnímu vyloučení, ale především dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na roky 2012 – 2016. Vedle toho byla shrnuta realizace samotného projektu Poradenství v Libereckém kraji, na nějž se podařilo získat téměř třicet milionů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou z něj zabezpečována metodická setkání poradenských pracovníků, kurzy dalšího vzdělávání a především samotná poradenská činnost v celém kraji.

Mezi stěžejní vystoupení patřila oblast diagnostických nástrojů využitelných v kariérovém poradenství pro žáky základních a středních škol. O různých nástrojích, testech a jejich možnostech hovořil Oto Dymokurský z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Představen byl i kurz kariérového poradenství připravený právě v rámci projektu a i oblast v mnoha ohledech aktuální – nové uspořádání Úřadu práce České republiky a jeho poboček.

 

Závěr konference patřil třem panelovým diskusím, na nichž iniciativu převzali účastníci konference. „Panelové diskuse se věnovaly následujícím tématům: inspirace a příklady dobré praxe v práci výchovného poradce, smysluplné aktivity pro žáky při výběru střední školy a nastavení kritérií a zásad rozvoje vzdělávací soustavy v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 ve vztahu k přijímání žáků do středních škol,“ uzavřel Radek Cikl.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588