Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana LK Vít Příkaský: Změňte spolu s námi tvář bývalého vojenského Letiště v Ralsku

07. 03. 2012

 

V roce 2007 byly pozemky a budovy patřící k bývalému vojenskému letišti Ralsko převedeny do vlastnictví Libereckého kraje. Od té doby samospráva kraje ve spolupráci s Městem Ralsko dlouhodobě řeší možnosti nového využití této lokality.

V současné době Liberecký kraj, po dohodě se zástupci Města Ralsko, vyhlásil veřejnou soutěž na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“.

„Smyslem je shromáždit ideové záměry, které by navrhovaly nové možné využití této lokality a umožnily vybrat, posoudit a rozhodnout, jak nejlépe využít potenciál bývalého letiště a jak koncepčně řešit využití celého bývalého vojenského prostoru,“ uvedl náměstek hejtmana LK Vít Příkaský (ČSSD), pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Liberecký kraj a zástupci Města Ralsko se podle něj také dohodli, které aktivity v této lokalitě podporovat nechtějí, jedná se o:

§         Aktivity s vysokou ekologickou zátěží a negativním vlivem na životní prostředí (nadměrný hluk, prašnost, emise a imise, zápach, nebezpečné či jedovaté látky apod.), dlouhodobě vysoké nároky na těžkou nákladní dopravu.

§         Činnosti výrazně snižující atraktivitu pro cestovní ruch v zázemí Letiště Ralsko.

§         Plný letecký provoz těžkých dopravních letadel.

§         Aktivity cestovního ruchu masového charakteru typu „Disneyland“

§         Fotovoltaické elektrárny

§         Skládkování odpadů

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje pod odkazem: www.kraj-lbc.cz/soutezralsko

Lhůta pro předložení záměrů je od 1.3.2012 do 31.5.2012 do 15.00 hod.

Bližší informace o území a zadávacích podmínkách soutěže poskytne: Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje (tel.: 485 226 553, michael.otta@kraj-lbc.cz).

Letiště Ralsko se nachází v okrese Česká Lípa, na území města Ralsko, konkrétně v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí. Letiště bylo do roku 1991 součástí vojenského prostoru, který od roku 1968 využívala Střední skupina vojsk Sovětské armády. V současné době jde o území plné kontrastů. Na jedné straně značně negativně poškozené lokality využívané za posledních 20 let k vojenské činnosti. Na druhé straně lokality, kam byl dlouhodobě vstup lidí zakázán a neprobíhala zde žádná činnost, tudíž se dnes jedná o území s cennými původními ekosystémy. Tím, že je prostor od roku 1991 zcela volně přístupný, dochází k destrukci původních objektu, demolicím, vzniku černých skládek a živelnému využívání území.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588