Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl: Sloučení sklářských škol je i pro Liberecký kraj nesmírně bolestné rozhodnutí

07. 12. 2009

Milí žáci, vážení rodiče,

obracím se na Vás jménem resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje s informací, která je stejně nepopulární pro Vás jako pro nás. A přestože u většiny z Vás vyvolá nepochybně rozporuplné pocity, prosím Vás, abyste se z následujících řádek pokusili pochopit důvody, které nás vedou k tomuto kroku. 

Jak již určitě víte, resort školství Libereckého kraje se rozhodl navrhnout sloučení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou v Novém Boru. Věřte, že je to pro nás nesmírně bolestné rozhodnutí, protože si velmi dobře uvědomujeme, že Vaše škola má dlouhou tradici, je nejstarší na světě a mnozí z jejích absolventů i žáků dosáhli světových úspěchů. Dobře si uvědomujeme, že k ní máte silný emocionální vztah, a že je i významným symbolem města.

Příčin, proč Liberecký kraj navrhuje sloučení obou škol, je několik. Česká republika doplácí na nepříznivý demografický vývoj, protože dětí je stále méně. Navíc sklářství, které kdysi u nás představovalo tradiční řemeslo, prožívá svůj úpadek a zavřely se desítky skláren. Mladí lidé se těžko motivují k tomu, aby svou profesní kariéru spojili s tímto oborem. Určitě jste si všimli, jak žáků ve Vaší škole každým rokem ubývá. Peníze od státu, určené na platy učitelů, jsou však právě na počty žáků vázány. A vzhledem k tomu, že Vaše škola je kapacitně naplněna na pouhých 39 %, musí tyto chybějící prostředky doplácet Liberecký kraj (za poslední dva roky zhruba 2,5 milionu korun). Krajský rozpočet se však v příštím roce sníží o plných 360 milionů korun, proto je nutné opravdu pečlivě vážit každou investici. Velkým problémem je, že škola a internát v Kamenickém Šenově nejsou v uspokojivém stavu a vyžadovaly by investici až 60 milionu korun. To jsou prostředky, které Liberecký kraj ani příští rok, ani v dalších letech najít nedokáže.

Jistě, ne všechny hodnoty lze měřit penězi, ale pokud bychom školu v Kamenickém Šenově i nadále dotovali, nutně by se tak dělo na úkor ostatních středních škol v regionu. Bohužel, jak ukazují statistická čísla, nejen v Libereckém kraji, ale v celé České republice bude sloučených či zrušených středních škol v blízké budoucnosti přibývat. V případě Vaší umělecky zaměřené školy nás to netěší, ale domníváme se, že sloučení se školou stejného zaměření v Novém Boru, vzdálenou necelých deset kilometrů, je schůdným řešením.

Pokud v lednu příštího roku zastupitelstvo Libereckého kraje návrh schválí, znamená to, že od 1. dubna 2010 budou obě sklářské školy sloučeny. Žáci však v Kamenickém Šenově dokončí celý školní rok a maturanti zde absolvují i maturitní zkoušku. Ostatní žáci, stejně jako všichni pedagogové budou moci přejít do Nového Boru od školního roku 2010/2011. 

Chápeme, že jste na „svou“ školu v Kamenickém Šenově zvyklí a právem hrdí, a že je těžké opouštět něco, čemu jste zasvětili kus svého života. Liberecký kraj, jako zřizovatel obou škol, Vám však garantujeme, že výuka v Novém Boru zůstane na stejně vysoké úrovni a všechny vyučované obory zůstanou zachovány. Novoborská škola je mladší, nedávno navíc prošla rekonstrukcí a v současnosti je také na vysoké technologické úrovni (disponuje například vlastní sklářskou hutí). Nově opravený je i domov mládeže v Novém Boru, ve kterém je k dispozici připojení k internetu, nově vybavená jídelna, počítačová studovna, zařízené kuchyňky a další vhodné zázemí.

Milí žáci, vážení rodiče, snažili jsme se Vám v tomto dopise objektivně vylíčit důvody, které nás nutí navrhnout právě toto opatření. Prosím, přemýšlejte o nich věcně, bez emocí a demagogie. Současně jsme připraveni poskytnout Vám veškeré informace a zodpovědět dotazy týkající se sloučení sklářských škol v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Za tímto účelem jsme zřídili také speciální e-mailovou adresu info.senov@kraj-lbc.cz. Můžete ji kdykoliv využít. Samozřejmě jsme připraveni se s Vámi setkat i osobně a umožnit Vám prohlídku prostor novoborské školy. 

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Radek Cikl, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK