Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová pořádá setkání muzejních pracovníků

13. 04. 2012

 

Náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) pořádá ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 10 hodin v sídle Libereckého kraje, U Jezu, v zasedací místnosti zastupitelstva kraje, č. 326, 3. patro, v Liberci setkání muzejních pracovníků Libereckého kraje.

„Toto setkání pořádáme každoročně pro všechny muzea působící v Libereckém kraji. Tentokrát budou přednášet ředitelé našich všech pěti krajských příspěvkových organizací, včetně Krajské vědecké knihovny, a zástupci Národního památkového ústavu v Liberci a Ministerstva kultury. Jde zejména o seznámení se s novinkami a dále výměnu zkušeností a metodickou pomoc regionálním muzeím či galeriím,“ řekla náměstkyně hejtmana.

Program:

10:00               zahájení: Ing. Lidie Vajnerová, MBA statutární náměstkyně hejtmana, pověřená vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

 

10:05   11:00

                        1. blok – informace ředitelů krajských kulturních institucí

Mgr. Jiří Křížek – služby Severočeského muzea v Liberci partnerským institucím v kraji

Ing. Zdeněk Vitáček – projekty obcí a měst zaměřené na vybudování nových muzeí, budování a rekonstrukce stálých muzejních expozic, doprovodné programy v muzeu jako centra kultury a vzdělávání

PhDr. Vladimíra Jakouběová – regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, zřízení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, krajský Seznam nemateriálních statků

Mgr. Jan Randáček - rekonstrukce lázní na galerijní objekt, vzdělávací programy pro školy, spolupráce s Žitavskými muzei

Mgr. Blanka Konvalinková – služby Krajské vědecké knihovny, muzejní knihovny

 

 

11:15                           2. blok – informace zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

                        MK ČR - RNDr. Jiří Žalman – Problematika péče o sbírky

                        NPÚ Liberec - památková péče ve vztahu ke sbírkotvorné činnosti muzeí

                        Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Mgr. Eva Hornová – Marketingová spolupráce

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588