Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nařízení LK 1/09 stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

Nařízení LK 1/09   stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

[31778|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/vlak1_8946033cc6.jpg]

06. 05. 2009
[id:8009|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 5. května 2009 schválila „Nařízení Libereckého kraje 1/2009, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK“.

Toto nařízení nabývá účinnosti od 1. července 2009 na dobu neurčitou, s výjimkou území vymezeného Přílohou 3, ve kterém nabývá účinnost tohoto nařízení od 18. května 2009. Příloha 3 definuje oblast „Českodubska“, kde bude dne 18. května 2009 odstartován „Pilotní projekt Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL“.

Forma Integrovaného tarifu veřejné dopravy LK je zónově relační, Liberecký kraj rozděluje do 281 tarifních zón. Při tvorbě tarifních zón se vycházelo z principu, že jedna obec = minimálně jedna tarifní zóna, územně rozsáhlejší obce jsou rozděleny na více tarifních zón.

Tarify v zónách s MHD (městská hromadná doprava) tj. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov jsou stanoveny samostatnými nařízeními těchto měst vydanými v přenesené působnosti a Integrovaný tarif je přijímá.

Integrovaný tarif je jedním ze základních pilířů integrovaných dopravních systémů.

Vyhlášením „Nařízení Libereckého kraje 1/2009„ bude možné v  IDOL cestovat všemi tramvajovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDOL a všemi osobními vlaky, spěšnými vlaky a rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích železničních tratí.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302