Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 08. 09. 2015 15:26
  • Územní plán

Sdílet článek

V procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) byla zahájena další etapa, kterou je projednání jejího prvního pracovního návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území.

Návrh první aktualizace byl pořízen Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje zejména na základě Zprávy o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období, kterou schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 25. února 2014 a dokumentu Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda dne 15. dubna 2015.

Předmětem projednání této celokrajské územně plánovací dokumentace jsou výhradně aktualizované části ZÚR LK. Projednání probíhá ve více etapách. První z nich je, dle stavebního zákona, takzvané společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji. Má zejména prověřit, zda navrhované změny v ZÚR LK nejsou v rozporu s rezortními veřejnými zájmy, které hájí příslušné dotčené orgány, a případně v rozporu se širšími vztahy, které hájí ministerstvo pro místní rozvoj, sousední kraje a sousední státy.

Přestože jsou v této fázi klíčová především odborná stanoviska dotčených orgánů, je již tento pracovní návrh Aktualizace ZÚR LK dle stavebního zákona zveřejňován na webu Libereckého kraje. Veřejnost k němu může dle stavebního zákona uplatnit písemné připomínky do 23. října 2015. Více informací je k dispozici na příslušné veřejné vyhlášce vystavené v každé obci a na webové stránce Libereckého kraje k ZÚR LK: http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje.

Všechna došlá stanoviska, připomínky a vyjádření budou posouzena a po vyhodnocení zohledněna v úpravě návrhu Aktualizace ZÚR LK i Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území. Teprve takto upravené dokumenty budou následně předloženy veřejnosti v rámci veřejného projednání, které se předpokládá na konci roku 2016.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky