Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Návštěva hejtmana Libereckého kraje v Dolnoslezském ...

22. 03. 2002
[id:138|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 301, fax: (420-48) 52 26 330


Liberec, 19.3. 2002


TISKOVÁ ZPRÁVANávštěva hejtmana Libereckého kraje v Dolnoslezském vojvodství v Polsku


Dne 14. března 2002 navštívil hejtman RNDr. Pavel Pavlík Dolnoslezské vojvodství v Polsku, kde se ve Wroclawi sešel s maršálkem vojvodství Emilianem Stańczyszynem. Jednalo se o první oficiální setkání hejtmana s novým maršálkem Dolnoslezského vojvodství, který byl do své funkce zvolen Sejmikem vojvodství na konci loňského roku.

Podpis memoranda ...

Hlavními tématy diskuse byly: problematika dopravního spojení na hranici Dolnoslezského vojvodství a Libereckého kraje, režim hraničního přechodu Hrádek nad Nisou-Porajów, rozvojové dokumenty a otázka podpory projektu REGIOTRAM NISA a v neposlední řadě konzultace nad textem návrhu rámcové dohody o spolupráci mezi oběma regiony.

Především v oblasti příhraniční spolupráce zahrnující výše zmíněné roviny, oba představitelé považují za důležité i spolupráci se Saskem. Hejtman a maršálek se dohodli na tom, že po jmenování nové saské vlády, které bude probíhat v dubnu 2002, maršálek Dolnoslezského vojvodství uspořádá společné setkání s novým premiérem saské vlády, které by mohlo společně proběhnout s hejtmany Libereckého kraje, Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje, které společně tvoří region soudržnosti Severovýchod (NUTS 2). RNDr. Pavel Pavlík přislíbil maršálkovi, že o tomto záměru bude oba své kolegy, hejtmana Pardubického a Královéhradeckého kraje, informovat a zjistí jejich stanovisko.

Po jednání s maršálkem následoval společný oběd, kterého se zúčastnili za vojvodství ještě předseda Sejmiku Jaroslaw Kurzawa, předseda Komise pro zahraniční spolupráci Prof. Franciszek Polomski a Mgr. Igor Šedo, generální konzul ČR ve Wroclawi.

Podpis memoranda ...

„Na závěr jednání jsme společně s maršálkem Emilianem Stańczyszynem podepsali Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci, ve kterém jsme se shodli na společné myšlence budoucí spolupráce a zavázali jsme se k předložení textu návrhu Dohody mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím o mezinárodní spolupráci a výměně zkušeností Zastupitelstvu Libereckého kraje a Sejmiku Dolnoslezského vojvodství ke schválení.
Poté, kdy text dohody projde příslušným schvalovacím procesem, přičemž kromě schválení v obou orgánech kraje a vojvodství musí být text dohody na české straně odsouhlasen Ministerstvem vnitra ČR s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zahraničních věcí ČR a na polské straně musí být schválen Ministerstvem zahraničních věcí, bude moci dojít k oficiálnímu podpisu dohody. Dohoda o spolupráci napomůže k realizaci peogramů a projektů v konkrétních oblastech“,
uvedl hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík.


Bc. Nikola Bradíková

oddělení tiskové a vnějších vztahů