Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Neformální vzdělávání pomáhá objevit svět vědy a techniky

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec

  • 10. 06. 2024 16:31
  • Rozvoj

Sdílet článek

Objevovat svět vědy a techniky pomáhá neformální vzdělávání v Libereckém kraji, které napomáhá rozvoji mladých talentů. Pomocí kroužků a dalších aktivit i mimo zdi škol si děti rozvíjí dovednosti potřebné k budoucímu uplatnění.

Analytické, kritické a logické myšlení, objevování i komunikační dovednosti to všechno lze najít u poskytovatelů STEM aktivit v Libereckém kraji. Nabídka je široká. V roce 2023 nabízeli přes 500 aktivit.

Každý držitel Nobelovy ceny i většina řadových vědců a výzkumníků v zahraničí vám během svého vyprávění o dětství poví, jak s rodiči chodili do muzeí, planetárií a science center. Tyto instituce totiž rozvíjejí zájem o vědu a pomáhají v lidech zažehnout, a hlavně udržet plamínek zájmu o přírodní vědy a techniku,“ vysvětlil Petr Desenský, manažer pro vědu a vzdělávání libereckého science centra iQLANDIA, a dodává: Podobně, jako se ligový fotbalista nestal úspěšným ve svém oboru pouze tím, že hrál fotbal v hodinách tělesné výchovy, tak nemůžeme čekat, že pouze navštěvování přírodovědných předmětů připraví kvalitní vědce.“

Analýza neformálního vzdělávání

Prostředí neformálního vzdělávání v oblasti STEM - přírodní vědy (Science), technika (Technology), technologie (Engineering) a matematika (Mathematics) v roce 2023 zmapoval tým SALKu z Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje. Do mapování se podařilo zahrnout data od 36 poskytovatelů neformálního vzdělávání, kteří vytvářejí 518 aktivit pro školy a veřejnost. Nanotechnologie, ochrana přírody, chemie, astronomie – oblasti, které hýbou světem, jsou populární i u mladých. V kraji existuje celá řada organizací, které se neformálním vzděláváním zabývají.

Mezi nejčastější témata patří biologie, zoologie, ekologie a robotika. Na své si ale přijdou i mladí paleontologové a archeologové, což dokazují data z roku 2023. „Na Datovém portálu Libereckého kraje nabízíme uživatelům kromě dat i tematické analýzy. Ta o neformálním vzdělávání přinesla nadějné výstupy i výzvy pro další zlepšení. Máme zájem udržet mladé lidi v našem kraji, a proto je důležité jim od dětství nabízet příležitosti k rozvoji,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Kdo aktivity nabízí?

 

Schéma uvádí hlavní organizace, které se do analýzy zapojily. Pro školy připravují převážně jednodenní aktivity. U veřejnosti vedou kroužky. Pro děti a mládež jsou zajímavé i školní pobyty v přírodě anebo tematické letní tábory. Aktivity se odlišují i obsahem. Technika je tu převážně ve formě kroužků, přírodověda jednoznačně vede v nabídce pro školy.

 

„Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku o environmentální rozměr. Naším cílem je podporovat a rozvíjet zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě. Realizujeme ekologické výukové programy pro školní kolektivy, pořádáme odborné semináře, exkurze a tvořivé dílny pro různé cílové skupiny,“ popsal Aleš Kočí, vedoucí SEV DIVIZNA Liberec. „Komunikujeme také s dalšími organizacemi a metodicky podporujeme začleňování environmentální výchovy do školních programů.“

Výzvy a příležitosti

Poskytovatelé neformálního vzdělávání STEM potvrzují, že zájem dětí a mládeže roste. Bývá obrovský a vyplácí se sledovat webové stránky a sociální sítě organizací nebo se přihlásit k odběru jejich newsletteru. Některé programy mizí v řádu hodin. Jedná se o aktivity pro školní kolektivy i tematické letní tábory.

Jednou z velkých výzev dalšího rozvoje aktivit je financování často ruku v ruce s personálními kapacitami lektorů. Naopak příležitosti lze nalézt ve spolupráci s firmami, školami i zahraničními partnery. Bližší informace lze nalézt v Analýze neformálního vzdělávání v Libereckém kraji v oblasti STEM.

MŠMT ARR EU KRAJ

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky