Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nejzatíženější krajská silnice se dočká rekonstrukce

21. 03. 2018

Liberecký kraj zahájil výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže v Liberci. Jedná se o nejzatíženější úsek na krajské silnici. Intenzita dopravy zde dosahuje cca 16 tisíc vozidel za den v obou směrech. Kraj dlouhodobě jedná se zaměstnavateli v průmyslové zóně ve věci termínu uzavírky a návrhu objízdných tras. Vozovka bude opatřena nízko hlučným asfaltem. Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci činí 38,5 milionu korun.

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání rozhodla o zahájení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice III/2784 – ulice České mládeže v Liberci, která je významnou dopravní spojnicí do průmyslové zóny JIH. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1131 m. „Součástí rekonstrukce je obnova povrchu vozovky a rekonstrukce dvou stávajících okružních křižovatek, a to Kubelíkova a Nisa. V rámci stavby dojde k obnově dopravního značení či k rekonstrukci odvodnění,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic Marek Pieter.

Vzhledem k překračování hlukových limitů dojde v rámci rekonstrukce k výměně asfaltového povrchu za nízko hlučnou variantu. Jelikož se jedná o rekonstrukci na velmi zatíženém úseku silnice, bude jedním z hodnotících kritérií i celková doba výstavby, která nesmí přesáhnout 105 kalendářních dní. Se zahájením rekonstrukce se počítá začátkem července letošního roku. „K rekonstrukci zmíněné silnice mělo dojít už loni. Po jednání s firmami z průmyslové zóny jsme vyšli vstříc tomu, že je potřeba velice pečlivě volit termín oprav tak, aby nebyla narušena logistika průmyslové zóny, která má jen jednu přístupovou cestu,“ dodal hejtman Martin Půta.   

V případě, že nebude v letošním roce poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jedná se o poslední zahajovanou akci v letošním roce. V rozpočtu kraje na letošní rok je schválena částka 300 mil. korun na opravy a rekonstrukce krajských silnic. V rámci evropských dotací plánuje kraj v letošním roce rekonstruovat silnice v minimálním objemu cca 250 mil. korun. O získání dalších finančních prostředků kraj usiluje u Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr dopravy v rámci návštěvy vlády České republiky v Libereckém kraji slíbil, že minimálně 1 miliarda korun bude v letošním roce krajům poskytnuta, což by pro Liberecký kraj znamenalo dotaci cca 42 mil. korun.

zdroj ilustračního fota: https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/doprava/14179-rekonstrukce-kilometroveho-useku-v-ulici-ceske-mldeze-by-mela-trvat-maximalne-ctvrt-roku.html

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302