Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Někteří dopravci mohou přijít o koncesi

16. 08. 2005
[id:3037|autor:Vrňatová Petra Ing.|email:petra.vrnatova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 598|mobil:|aktualizace:]

Pracovníci Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje vydali dopravcům v období ledna až července letošního roku 664 potvrzení finanční způsobilosti – z toho 626 na nákladní dopravu a 38 na osobní dopravu autobusy. Finanční způsobilost byla potvrzena přibližně pro 2350 nákladních vozidel a 210 autobusů. Ve stanoveném termínu neprokázalo finanční způsobilost asi 250 dopravců.

 

Dopravci mají ještě možnost do konce měsíce srpna na Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje finanční způsobilost prokázat. Na začátku měsíce září bude odborem dopravy zpracována informace o vydaných potvrzeních finanční způsobilosti, která bude předána příslušným živnostenským úřadům k dalšímu opatření.  Vzhledem k tomu, že splnění této povinnosti je jednou z podmínek provozování silniční dopravy vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 t, bude informace podnětem pro živnostenské úřady k zahájení správního řízení za účelem omezení koncese, případně uložení pokuty pro ty dopravce, kteří finanční způsobilost neprokázali. Novela zákona o silniční dopravě umožňuje dopravnímu úřadu podat návrh na zrušení koncese v případě, kdy dopravce přestane podmínku finanční způsobilosti splňovat.

 

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami za poslední uzavřené účetní období, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Příslušným úřadem, kterému dopravci prokazují finanční způsobilost je krajský úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele. V praxi to pro výše uvedené dopravce Libereckého kraje znamenalo, že měli povinnost do 31. července tohoto roku doložit doklady potřebné k prokázání finanční způsobilosti.

Vrňatová Petra Ing.
petra.vrnatova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 598