Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Neziskové organizace dostanou od kraje dotace na protidrogovou politiku kraje

06. 05. 2009
[id:8010|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na základě rozpočtového opatření – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 byla na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 4. 2009 schválena dotace z rozpočtu kraje pro neziskové organizace, které na území kraje poskytují sociální služby zaměřené na protidrogovou problematiku. Dotace byla schválena pro následující subjekty:

a)    Občanské sdružení Pasant                   ve výši 424 tis. Kč,

b)    Most k naději, občanské sdružení,                     843 tis. Kč,

c)    Advaita, občanské sdružení                           1.733 tis. Kč.

ad a) Občanské sdružení Pasant poskytuje služby sociální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách na území Českolipska. Kromě kontaktní terapeutické práce s klientem zařízení zajišťuje výměnný program injekčního materiálu, distribuci zdravotnického a osvětového materiálu, zprostředkování léčby a mapování drogové scény v regionu.

ad b) Most k naději, o.s. realizuje v Libereckém kraji dvě služby sociální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách:

  • Terénní programy pro lidi ohrožené drogou – výměna injekčního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu, zprostředkování léčby, poradenství o infekčních a pohlavně přenosných chorobách, šíření preventivních materiálů apod. v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově, na Frýdlantsku.
  • Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – kontaktní  terapeutická práce s osobami závislými na návykových látkách zaměřená na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.
  • ad c) Advaita, o.s. zajišťuje tři sociální služby prevence a poradenství pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách na území Libereckého kraje:

·        Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi – pobytové služby s léčebným režimem pro osoby závislé na psychoaktivních látkách,

  • Doléčovací program Centra ambulantních služeb v Liberci – podpora lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní,
  • Program ambulantního poradenství Centra ambulantních služeb v Liberci – podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od návykové látky.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302