Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Noc hradních a zámeckých kaplí v LK začíná 19. května na Bezdězu

16. 05. 2012

 

V  letošním roce pokračujeme v projektu „Noc hradních a zámeckých kaplí“ na objektech ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (NPÚ ÚOP v Liberci)– hrad Bezděz a zámky Hrubý Rohozec a Sychrov.

Tento projekt má přiblížit návštěvníkům církevní prostory na hradech a zámcích v jejich nezvyklé podobě a také v nezvyklém čase.

„V neposlední řadě Liberecký kraj a NPÚ ÚOP v Liberci v průběhu sezóny přichystají propagační brožuru všech hradů a zámků na území Libereckého kraje i některých přidružených turistických mikroregionů, aby doplnila jednotnou ediční řadu propagačních materiálů libereckého regionu,“ připomněla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová (SOS).

Navíc již počtvrté vyhlásili zástupci Libereckého kraje a NPÚ ÚOP v Liberci výtvarnou soutěž pro děti, tentokrát s názvem „Namaluj hrad Bezděz“. V období od 31. 3. do 10. 6. 2012 mohou děti malovat obrázky inspirované hradem Bezděz ve velikosti formátu A3. Ze dvou kategorií (předškolní a školní děti) bude následně vybrána pětice vítězů, na něž čekají volné vstupenky, publikace i další odměny. Veškeré doručené obrázky budou po celý červenec k vidění v podstřeší Purkrabského paláce hradu Bezděz.

V nejbližších termínech „Noc“ čeká na těchto objektech:

Hrad Bezděz  - „Noc hradních kaplí II., aneb noční výstup na hrad ve stínu májové noci“ - sobota 19. května od 19.00 do 23.00 hodin

Návštěvníci se mohou těšit na kapli osvětlenou svíčkami a čeká je také noční pohled z velké věže. V rámci této akce vystoupí skupina scénického šermu a divadla Bibus Spiritus v představení „Přízrak z Bezdězu“, k vidění budou historické tance z období gotiky a také noční taneční show. Atmosféru doplní svým vystoupením hudební skupina SUNSET. (www.hrad-bezdez.eu)

Zámek Hrubý Rohozec - „Noc zámeckých kaplí II. – Rozšířené prohlídky zámku“ - pátek 1. června od 19.00 hodin do 22.00 hodin (vždy v celou hodinu)

Prohlídka běžně nepřístupné sakristie, v níž budou vedle běžně nevystavovaných liturgických předmětů a mešních rouch poprvé představeny nově zrestaurované obrazy českých zemských patronů z dílny významného českého barokního malíře Karla Škréty. Vstupné 100,-Kč.

 (www.hruby-rohozec.eu)

Zámek Sychrov - „ Noc zámeckých kaplí II. – Magická noc při svíčkách“ - sobota 23. června od 21.00 hodin  Koncert v noční zámecké kapli: soprán – Zdena Kloubová, varhany - Zuzana Němečková, viola - Petr Přibyl.. Rezervace na pokladně zámku - tel. 482  416 011. Vstup 150 Kč.  (www.zamek-sychrov.cz)

Kontakty: PhDr. Miloš Kadlec, ředitel, NPÚ ÚOP v Liberci, 482 360 003, kadlec@liberec.npu.cz

Mgr. Lucie Spálenská, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚOP v Liberci, tel.: 482 360 006, e-mail: spalenska@liberec.npu.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588