Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nominujte významné osobnosti na Poctu hejtmana Libereckého kraje 2022

14. 01. 2022

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po roce udělí Pocty hejtmana významným osobnostem, které působí nebo působily v různých oblastech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje. Termín pro zasílání nominací je 30. červen letošního roku. Slavnostní večer u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se pak uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022 v Oblastní galerii „Lázně“ Liberec. Oceněné osobnosti si vedle Čestného uznání odnesou Hejtmanský dukát. 

Důležité informace k nominacím:

FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit a podepsat.

Odevzdat formulář lze trojím způsobem:

a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Andrea Fulková, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy

c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou - č. datové schránky: c5kbvkw

Nominace lze zasílat do 30. června 2022.

Formulář je ke stažení ZDE: nominační formulář Pocty hejtmana 2022

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů (informace o osobnosti) a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru!

PRAVIDLA NOMINACE

- Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje

- Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.

- Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.

- Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.

- Nominace lze zasílat do 30. června 2022.

- Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: andrea.fulkova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 332

PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát předáno během slavnostního večera u příležitosti oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2021

Vlasta Burian – in memoriam  - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu

František Horák - Pocta hejtmana za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví

Manželé Věra a Jiří Hudečkovi - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží

prof.  Ing.  Jan Nouza, CSc. - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)

Jiřina Permanová  - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti hudby

akad. mal. Ivo Rozsypal – in memoriam - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví

MUDr. Stanislav Taller - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie

Rok 2020

prof. Dr. dr.h.c. mult. Rolland Zdeněk Bulirsch -  za celoživotní přínos v oblasti matematických věd

akad. soch. Jiří Dostál - za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví

Svatava Hejralová - za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění

prof. Ing. Dr.Sc. dr.h.c. Luboš Hes - za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu

pater ThLic. Stanislav Přibyl Th.D. - za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti

plk. František Truhlář - in memoriam - za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války

Walther Wiener - za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rok 2019

ak. soch. Jaroslava Brychtová - za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví

Josef Haisler - za celoživotní přínos v boji za svobodu

Jaroslav Hlubůček - za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie

Markéta Pechová, DiS. - za mimořádný sportovní výkon

Mgr. Jaroslav Rudiš - za ojedinělý přínos v oblasti literatury

MgA. Graziano Sanvito - za celoživotní přínos v oblasti hudby

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel - za celoživotní přínos v oboru architektury

Ing. Michal Beneš (in memoriam) - za mimořádný přístup k záchraně lidských životů

Rok 2018

Karl Kostka (in memoriam) - za celoživotní přínos v oblasti politiky a hospodářství

Mgr. Alena Brádlová - za celoživotní přínos v oblasti hudby a výchovy mládeže

Mgr. Roman Karpaš - za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění

prof. RNDr. David Lukáš CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu

Marcela Machotková - za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu

Ladislav Smejkal - za celoživotní přínos v oblasti historie a regionálních dějin

Václav Toužimský - za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby

Ing. Ludvík Šablatura - za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu

Rok 2017

Ladislav Bareš, in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání

JUDr. František Novosad - za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu

Vlastimil Pospíchal - za celoživotní přínos v oblasti sklářství

Sergej Solovjev - za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu

Ervín Šolc - za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce

MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství

Rok 2016

prof. RNDr. František Fediuk, CSc. - za přínos v oblasti geologie

Ing. Taťána Janoušková - za přínos v oblasti paliativní péče

Marta Kottová - za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu

Ing. Miroslav Kučera - za přínos v oblasti filantropie

MUDr. Blanka Šinkorová - za přínos v oblasti lékařství

Miloš Zapletal - za přínos v oblasti práce s mládeží

Rok 2015

prof. Dr. Hans Hiller - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů

doc. ak. mal. Eva Kubínová - za celoživotní přínos v oblasti kultury

Mgr. Marie Matušková - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

akad. soch. René Roubíček- za celoživotní přínos v oblasti kultury

RNDr. Tomáš Řídkošil - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu

Jaroslava Žitná - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

Rok 2014

Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství

Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu

Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

MUDr. Richard Lukáš Ph.D. - za významný přínos v oblasti medicíny

Otfried Preussler  - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury

Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

Ing. Dalibor Dědek - za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů

MUDr. Aleš Fürst - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti medicíny

Aleš Jaluška - za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství

PhDr. František Vydra - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Siegfried Weiss - za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

Rok 2012

kpt. Michal Košč – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru

Ing. Luboš Novák, CSc. - za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu

Ing. Vladimír Páral - za celoživotní přínos v oblasti literatury

prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv

RNDr. Ivan Šolc, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie

Bohumil Žloutek - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

MUDr. Václav Cihlář - za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví

Miloslav Dvorský - za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží

Václav Helšus - za významný přínos v oblasti herectví

Vladimír Komárek - in memoriam - za významný přínos v oblasti výtvarného umění

RNDr. Miloslav Nevrlý - za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd - zoologii

PhDr. Jan Šolc - za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání

Rok 2010

doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. - za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti

Luděk Vele - za významný přínos v oblasti vážné hudby

PhDr. Tomáš Edel - in memoriam - za významný přínos v oblasti historie

Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti architektury

plk. PhDr. Otto Janoušek – za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu

Mgr. Věra Vohlídalová - za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví

plk. Stanislav Hnělička - za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Rok 2009

Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie

Miloslav Bělonožník - za celoživotní přínos v oblasti sportu

František Peterka - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu

Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie

Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

Ing. Zdeněk Patrman - in memoriam - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

akad. arch. Otakar Binar - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

akad. mal. Karel Wünsch - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Jaroslava Brychtová - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

MUDr. Petr Čáp - za přínos v oblasti zdravotnictví

Vojtěch Ron - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví

akad. mal. Rudolf Novotný - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti kultury

Dobroslava Kricklová - za lidský přístup v oblasti pěstounské péče

Eduard Anděl - za celoživotní přínos v oblasti stavitelství

prof. Stanislav Libenský - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Rok 2007

Josef Rakoncaj - za přínos v oblasti horolezectví

prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - za přínos v oblasti vědy a výzkumu

Věra Plívová Šimková - za přínos v oblasti filmů pro děti

Jan Křivánek - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby

Jiří Janáček - za přínos v oblasti literární vědy

Rok 2006

Petr Pálka - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby

MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým - za přínos v oblasti zdravotnictví

doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. - za celoživotní přínos v oblasti architektury

 

Oceněné osoby musí být spjaty s Libereckým krajem a jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentovat v určité oblasti Liberecký kraj. Více informací zde:

 

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326